Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty - Matematyka w fizyce cząstek elementarnych i kosmologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-S1-E6-MWFC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty - Matematyka w fizyce cząstek elementarnych i kosmologii
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Studenci poznają zastosowania matematyki wyższej w najnowocześniejszych teoriach fizycznych, takich jak teoria cząstek elementarnych, teoria grawitacji Einsteina i kosmologia.

W ramach warsztatów studenci będą mieli też okazję pracy nad umiejętnościami miękkimi. Każdy student powinien przygotować prezentację dotyczącą zastosowań fizycznych wybranej dziedziny matematyki. Może być to dziedzina niezwiązana z nowoczesną fizyką, np. oparta na pracy dyplomowej studenta.

Dodatkowo, każdy student powinien przygotować prezentację dotyczącą zastosowań matematyki w fizyce wysokich energii, tj. w fizyce cząstek elementarnych, grawitacji i kosmologii, oraz prezentację dotyczącą zastosowań fizycznych wybranej przez siebie dziedziny matematyki.

Pełny opis:

Studenci poznają zastosowania matematyki wyższej w najnowocześniejszych teoriach fizycznych, takich jak teoria cząstek elementarnych, teoria grawitacji Einsteina i kosmologia.

W ramach warsztatów studenci będą mieli też okazję pracy nad umiejętnościami miękkimi. Każdy student powinien przygotować prezentację dotyczącą zastosowań fizycznych wybranej dziedziny matematyki. Może być to dziedzina niezwiązana z nowoczesną fizyką, np. oparta na pracy dyplomowej studenta.

Dodatkowo, każdy student powinien przygotować prezentację dotyczącą zastosowań matematyki w fizyce wysokich energii, tj. w fizyce cząstek elementarnych, grawitacji i kosmologii.

Potencjalne tematy to między innymi: teoria grup w fizyce cząstek, algebra Poincare, operatory liniowe i ich stany własne, kwantyzacja cząstek, topologia Wszechświata i geometria różniczkowa w ogólnej teorii względności.

Po każdej prezentacji odbędzie się dyskusja z aktywnym udziałem studentów.

Studenci będą zachęcani do proponowania własnych tematów, wykraczających poza ramy współczesnej fizyki.

Literatura:

Group theory for the standard model of particle physics and beyond / Ken J. Barnes.

Mathematical tools for physicists / ed. by George L. Trigg.

The geometry of spacetime : an introduction to special and general relativity / James J. Callahan.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Dzięki prezentacjom studenci poprawią swoje umiejętności miękkie. Poprawi się ich sposób prezentacji swojej wiedzy oraz komunikacji z widownią. W ramach przygotowania do prezentacji student zdobędzie wiedzę z zakresu zastosowania czystej matematyki we współczesnej fizyce. Przygotowanie prezentacji poprawi też umiejętności kreatywne studentów

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą oceniani pod kątem

1) Jakości prezentacji wybranego tematu (slajdy, sposób prezentacji, umiejętność zainteresowania słuchaczy tematem, zwrócenia uwagi na najciekawsze aspekty danego tematu)

2) Merytorycznej strony prezentacji

3) Udziału w dyskusji po wstąpieniach studentów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Artymowski
Prowadzący grup: Michał Artymowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Artymowski
Prowadzący grup: Michał Artymowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.