Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty - Modele matematyczne i obliczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-S1-E6-W1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty - Modele matematyczne i obliczenia
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

MA1_W01, MA1_W03, MA1_W04, MA1_W08, MA1_W09, MA1_U12, MA1_U15, MA1_U16, MA1_U18, MA1_U20, MA1_U22, MA1_U25, MA1_U26 , MA1_U29, MA1_U36, MA1_K01, MA1_K02, MA1_K03, MA1_K04

Skrócony opis:

Warsztaty wprowadzą w metody programowania w arkuszu kalkulacyjnym oraz w bardziej zaawansowanych narzędziach obliczeniowych jak Mathematica lub Matlab. Pod względem metod matematycznych będą pozwalały na zastosowanie podstawowych treści nauczanych na przedmiotach Rachunek Prawdopodobieństwa I, Algebra Liniowa, Analiza Matematyczna I, II, III, Równania Różniczkowe Zwyczajne, i uzupełniały je.

Pełny opis:

Warsztaty wprowadzą w metody programowania w arkuszu kalkulacyjnym oraz w bardziej zaawansowanych narzędziach obliczeniowych jak Mathematica lub Matlab. Student będzie miał okazje samodzielnie wykonać proste symulacje gier losowych, wizualizacje graficzne - w tym animacje - podstawowych pojęć analitycznych (wykresy funkcji, stycznych, wykresy fazowe, pola wektorowe), zanalizować i zastosować podstawowe metody obliczeniowe w problemach praktycznych (metoda Newtona, linearyzacja, diagonalizacja macierzy).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowań, w zakresie nauczanych zagadnień,

rozumie budowę podstawowych teorii matematycznych, potrafi użyć formalizmu matematycznego do budowy i analizy prostych modeli matematycznych,

zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów matematyki,

zna podstawy technik obliczeniowych i programowania, wspomagających

pracę matematyka i rozumie ich ograniczenia,

zna na poziomie podstawowym co najmniej jeden pakiet oprogramowania,

służący do obliczeń symbolicznych oraz sprawnie posługuje się arkuszem kalkulacyjnym jako narzędziem do obliczeń, symulacji i prezentacji graficznej danych;

umie wykorzystać twierdzenia i metody rachunku różniczkowego funkcji

jednej i wielu zmiennych w zagadnieniach związanych z optymalizacją,

poszukiwaniem ekstremów lokalnych i globalnych oraz badaniem przebiegu

funkcji, podając precyzyjne i ścisłe uzasadnienia poprawności swoich

rozumowań;

potrafi wykorzystywać narzędzia i metody numeryczne do rozwiązywania

wybranych zagadnień rachunku różniczkowego i całkowego, w tym także

bazujących na jego zastosowaniach;

posługuje się pojęciem przestrzeni liniowej, wektora, przekształcenia

liniowego, macierzy;

umie obliczać wyznaczniki i zna ich własności; potrafi podać geometryczną

interpretację wyznacznika i rozumie jej związek z analizą matematyczną;

sprowadza macierze do postaci kanonicznej; potrafi zastosować tę

umiejętność do rozwiązywania równań różniczkowych liniowych o stałych

współczynnikach;

potrafi zinterpretować układ równań różniczkowych zwyczajnych w języku

geometrycznym, stosując pojęcie pola wektorowego i przestrzeni fazowej;

rozpoznaje problemy, w tym zagadnienia praktyczne, które można rozwiązać

algorytmicznie; potrafi dokonać specyfikacji takiego problemu

umie ułożyć i analizować algorytm zgodny ze specyfikacją i zapisać go w

wybranym języku programowania;

potrafi skompilować, uruchomić i testować napisany samodzielnie program

komputerowy;

umie modelować i rozwiązywać problemy dyskretne;

potrafi mówić o zagadnieniach matematycznych zrozumiałym, potocznym

językiem;

jest gotów do identyfikacji ograniczeń własnej wiedzy i dalszego

samokształcenia;

jest gotów formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia

danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania;

jest gotów pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy

nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter;

jest przygotowany do stosowania zasad uczciwości intelektualnej w

działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Gokieli
Prowadzący grup: Maria Gokieli
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Warsztaty wprowadzą w metody programowania w arkuszu kalkulacyjnym oraz w bardziej zaawansowane narzędzia obliczeniowe jak Mathematica lub Matlab. Pod względem metod matematycznych będą korzystały z treści nauczanych na przedmiotach Rachunek Prawdopodobieństwa I, Algebra Liniowa, Analiza Matematyczna I, Analiza Matematyczna II, Równania Różniczkowe Zwyczajne, i uzupełniały je.

Pełny opis:

Warsztaty wprowadzą w metody programowania w arkuszu kalkulacyjnym oraz w bardziej zaawansowane narzędzia obliczeniowe jak Mathematica lub Matlab. Student będzie miał okazje samodzielnie wykonać proste symulacje gier losowych, wizualizacje graficzne - w tym animacje - podstawowych pojęć analitycznych (wykresy funkcji, stycznych, wykresy fazowe, pola wektorowe), zanalizować i zastosować podstawowe metody obliczeniowe w problemach praktycznych (metoda Newtona, linearyzacja, diagonalizacja macierzy).

Literatura:

1. Michael Alexander, Richard Kusleika, John Walkenbach, Excel 2019 PL. Biblia, Wydawnictwo Helion 2019.

2. Radosław Grzymkowski, Adam Kapusta, Damian Słota, Mathematica narzędzie inżyniera, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego 1994

3. Grzegorz Drwal, Radosław Grzymkowski, Adam Kapusta, Damian Słota, Mathematica programowanie i zastosowania, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego 1994

4. Wacław Szcześniak, Dynamika Analityczna i "Mathematica" w zadaniach i przykładach obliczeniowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

5. Wlodzimerz Janiak, Wstep do Mathematica, Wydawnictwo PLJ 1994

6. John H. Hubbard, Beverly H. West, Differential equations: a dynamical systems approach. P. 1, Ordinary differential equations /

Springer-Verlag, cop. 1991.

Wymagania wstępne:

umiejętność podstawowej obsługi arkusza kalkulacyjnego, uzyskanie efektów uczenia się przypisanych do przedmiotów: Analiza Matematyczna I, II, III, RRZ.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.