Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mathematical Foundations of Compilers' Theory -zajęcia prowadzone w języku angielskim na poziomie B2+

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-S2-E3-KOMP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mathematical Foundations of Compilers' Theory -zajęcia prowadzone w języku angielskim na poziomie B2+
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

matematyka

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wyklad: MA2_W01, MA2_W02, MA2_W11; laboratorium: MA2_U01, MA2_U02, MA2_U19, MA2_K01

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw logiki matematycznej, matematyki dyskretnej, teorii mnogości oraz programowania.

Pełny opis:

Przedmiot poświęcony jest algorytmom i technikom przetwarzania ciągów tekstowych, przede wszystkim analizie syntaktycznej i przetwarzaniu zdań języków formalnych. Wyjaśnione zostaną poszczególne fazy kompilatorów (analiza leksykalna, syntaktyczna i semantyczna), klasy gramatyki oraz hierarchia Chomsky'ego. Po ukończeniu kursu student powinien potrafić posługiwać się wyrażeniami regularnymi oraz rozumieć definicje języków formalnych za pomocą gramatyki. Powinien umieć zaprojektować gramatykę i formalnie opisać parser dla prostego języka bezkontekstowego. Ponadto powinien znać podstawowe algorytmy wyszukiwania ciągów znaków i wzorców w tekście.

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć),

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu z wyraźną przewagą pozytywów i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: William Steingartner
Prowadzący grup: Mirosław Kurkowski, William Steingartner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

WYKŁAD

Szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach 30 h,

- uczestnictwo w egzaminie 1 h,

- konsultacje z prowadzącym 2 h,

- przygotowanie do zajęć 5 h,

- przygotowanie do egzaminu 14 h,

razem 52 h, co odpowiada 2 ECTS.

LABORATORIA

Szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach 30 h,

- konsultacje z prowadzącym 3 h,

- prace domowe 30 h,

- przygotowanie do weryfikacji 15 h,

razem 78 h, co odpowiada 3 ECTS.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)