Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zadania konkursowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-S2-E4-ZK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zadania konkursowe
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

MA2_W01

MA2_W02

MA2_W03

MA2_U01

MA2_U03

MA2_K01

MA2_K02

MA2_K07

Skrócony opis:

Ćwiczenia w formie kursu związane z zadaniami konkursowymi i olimpijskimi z matematyki na poziomie szkoły podstawowej i liceum wraz z opracowaniem rozwiązań. Opracowane zadania dotyczą różnych dziedzin matematyki z zakresu szkolnego.

Pełny opis:

Ćwiczenia w formie kursu związane z zadaniami konkursowymi i olimpijskimi z matematyki na poziomie szkoły podstawowej i liceum wraz z opracowaniem rozwiązań. Opracowane zadania dotyczą różnych dziedzin matematyki z zakresu szkolnego. Przedmiot jest podzielony na 8 głównych tematów – każdy rozpoczyna się krótkim wstępem do omawianych pojęć; środkowa część tematu przeznaczona jest na klika zadań na poziomie konkursowym/olimpijskim; po każdym temacie przewidziana jest dyskusja oraz test.

Literatura:

Antonow N.P., Wygodzki M.J., Nikitin W.W., Sankinn A.I., Zbiór zadań z matematyki elementarnej, Wydawnictwo: NT, Rok wydania: 1966

Browkin J., Zadania z olimpiad matematycznych, tom 5, Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Rok wydania:1980

Kłaczkow K., Kurczab M., Świda E., Matematyka zbiór zadań do liceów i techników klasa I, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, Rok wydania: 2002

Straszewicz S., Zadania z olimpiad matematycznych, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Rok wydania: 1956

Zieleń S., Matematyka dla klasy II, III, Wydawnictwo M, Rok wydania: 2006

Jajte, R., Krysicki, W., Z matematyką za pan brat, Wydawnictwo: Iskry, Rok wydania: 1985

Gdowski B., Pluciński E., Zbiór zadań z matematyki dla kandydatów na uczelnie wyższe, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Rok wydania: 1982

Efekty kształcenia i opis ECTS:

- posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych

działów matematyki

- dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań

matematycznych

- zna najważniejsze twierdzenia i hipotezy z głównych

działów matematyki

- posiada umiejętności konstruowania rozumowań

matematycznych: dowodzenia twierdzeń, jak i obalania

hipotez poprzez konstrukcje i dobór kontrprzykładów

- posiada umiejętność sprawdzania poprawności

wnioskowań w budowaniu dowodów formalnych

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: 7 testów oraz egzamin

Do zaliczenia przedmiotu jest wymagane co najmniej uzyskanie 65% punktów z sumy wszystkich testów oraz co najmniej 50% z egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rutkowski
Prowadzący grup: Krzysztof Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość matematyki z zakresu szkoły podstawowej i liceum

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Sidz
Prowadzący grup: Leszek Sidz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Kurkowski
Prowadzący grup: Mirosław Kurkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)