Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Struktury generyczne-zajęcia fakultatywne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-Z-S1-E5-FA1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Struktury generyczne-zajęcia fakultatywne
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://users.math.cas.cz/kubis/courses/generics/
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

matematyka

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw matematyki, im więcej tym lepiej.

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu wprowadzenie do teorii ,,skomplikowanych'' struktur matematycznych, używając nowoczasnych narzędzi teorii kategorii oraz teorii modeli.

Pełny opis:

Strukturę matematyczną nazywamy generyczną, jeśli występuje ,,najczęściej'' w odpowiedniej rodzinie struktur tego samego typu. Konkretne struktury generyczne mają zazwyczaj wiele symetrii, a dodatkowo pewna naturalna własność przedłużania wyznacza je w sposób jednoznaczny, z dokładnością do izomorfizmu.

Celem wykładów jest omówienie teorii struktur generycznych, wraz z szeregiem ważnych przykładów.

Literatura:

1. W. Hodges, A shorter model theory.

2. S. MacLane, Categories For The Working Mathematician

3. W. Kubis, P. Radecka, Abstract evolution systems, preprint

[https://arxiv.org/abs/2109.12600]

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kubiś
Prowadzący grup: Wiesław Kubiś
Strona przedmiotu: https://users.math.cas.cz/kubis/courses/generics/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem wykładów jest omówienie teorii struktur generycznych, wraz z szeregiem ważnych przykładów.

Pełny opis:

Strukturę matematyczną nazywamy generyczną, jeśli występuje ,,najczęściej'' w odpowiedniej rodzinie struktur tego samego typu. Konkretne struktury generyczne mają zazwyczaj wiele symetrii, a dodatkowo pewna naturalna własność przedłużania wyznacza je w sposób jednoznaczny, z dokładnością do izomorfizmu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)