Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gruźlica i mykobakteriozy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-GM-fak
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gruźlica i mykobakteriozy
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki medyczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Ukończone zajęcia z przedmiotu MikrobiologiaSkrócony opis:

Wykład monograficzny poświęcony wybranym zagadnieniom zakażeń wywoływanych przez bakterie z rodzaju Mycobacterium.

Pełny opis:

Wykład monograficzny poświęcony wybranym zagadnieniom zakażeń wywoływanych przez bakterie z rodzaju Mycobacterium. W trakcie wykładu zostaną omówione następujące zagadnienia:

1. Rys historyczny choroby (gruźlicy) i badań nad jej etiologią i leczeniem

2. Patofizjologia i epidemiologia gruźlicy i mykobakterioz

3. Zakażenia u chorych z immunosupresją

4. Mykobakteriozy, prątki wielolekooporne (MDR, XDR)

5. Diagnostyka mikrobiologiczna

• metoda badania bakterioskopowego;

• zasady prowadzenia hodowli i identyfikacji prątków metodą konwencjonalną;

• przyśpieszone metody wykrywania prątków;

• automatyczne i molekularne metody identyfikacji prątków w materiale od chorego;

• oznaczanie wrażliwości prątków na antybiotyki i chemioterapeutyki;

Literatura:

Mikrobiologiczna diagnostyka gruźlicy oraz zasady ochrony pacjentów i pracowników przed zakażeniami wywołanymi prątkami gruźlicy. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc 1 i Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena 5,0 - udział we wszystkich wykładach, aktywny udział w zajęciach, udział w seminarium końcowym – analiza przypadków.

Ocena 4,5 - nieobecność na 1 zajęciach, aktywny udział w zajęciach, udział w seminarium końcowym – analiza przypadków.

Ocena 4,0 - nieobecność na 2 zajęciach, aktywny udział w zajęciach, udział w seminarium końcowym – analiza przypadków.

Ocena 3,5 - nieobecność na 2 zajęciach, bierny udział w zajęciach, udział w seminarium końcowym – analiza przypadków.

Ocena 3,0 - nieobecność na 3 zajęciach, bierny udział w zajęciach, bierny udział w seminarium końcowym – analiza przypadków.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kuthan
Prowadzący grup: Robert Kuthan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

wykłady 30 godzin = 1 ECTS


samokształcenie (studiowanie zaleconej literatury), przygotowanie do seminarium końcowego - 25 godzin = 1 ECTS


Suma ECTS: 2,0

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład monograficzny poświęcony wybranym zagadnieniom zakażeń wywoływanych przez bakterie z rodzaju Mycobacterium.

Pełny opis:

Wykład monograficzny poświęcony wybranym zagadnieniom zakażeń wywoływanych przez bakterie z rodzaju Mycobacterium. W trakcie wykładu zostaną omówione następujące zagadnienia:

1. Rys historyczny choroby (gruźlicy) i badań nad jej etiologią i leczeniem

2. Patofizjologia i epidemiologia gruźlicy i mykobakterioz

3. Zakażenia u chorych z immunosupresją

4. Mykobakteriozy, prątki wielolekooporne (MDR, XDR)

5. Diagnostyka mikrobiologiczna

• metoda badania bakterioskopowego;

• zasady prowadzenia hodowli i identyfikacji prątków metodą konwencjonalną;

• przyśpieszone metody wykrywania prątków;

• automatyczne i molekularne metody identyfikacji prątków w materiale od chorego;

• oznaczanie wrażliwości prątków na antybiotyki i chemioterapeutyki;

Literatura:

Mikrobiologiczna diagnostyka gruźlicy oraz zasady ochrony pacjentów i pracowników przed zakażeniami wywołanymi prątkami gruźlicy. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc 1 i Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)