Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Immunoterapia nowotworów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-IN-fak
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Immunoterapia nowotworów
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

B.W14.

C.W24.

C.W7.

C.W9.


Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu immunologii oraz genetyki i biologii molekularnej

Skrócony opis:

Przedmiot jest realizowany w celu przekazania wiedzy z zakresu immunoterapii nowotworów

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w trybie zdalnym, z wykorzystaniem platformy e-learningowej MS Teams

Literatura:

Immunoonkologia Piotr Wysocki Piotr Wysocki Via Medica Wydawnictwo

Gdańsk 2019, wyd.2

BIOLOGIA MOLEKULARNA NOWOTWORÓW W PRAKTYCE KLINICZNEJ

A. Marszałek , L. Pecorino , P. Dzięgiel Wydawca: Edra Urban & Partner

Rok wydania: 2018

„Przełomowa terapia. Immunologia kontra nowotwory” ZNAK 2021

Publikacje, portale internetowe, filmy i inne materiały tematyczne polecane podczas zajęć przez wykładowcę

Efekty kształcenia i opis ECTS:

B.W14.

C.W24.

C.W7.

C.W9.

Udział studenta w zajęciach: 15 godzin

Przygotowanie do zajęć: 15 godzin

Łącznie: 30 godzin

ECTS: 1

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności studenta podczas zajęć, ocena prezentacji na wybrany temat dotyczący immunoterapii nowotworów

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Gromadzka
Prowadzący grup: Grażyna Gromadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot jest realizowany w celu przekazania wiedzy z zakresu immunoterapii nowotworów

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w trybie zdalnym, z wykorzystaniem platformy e-learningowej MS Teams

Literatura:

Immunoonkologia Piotr Wysocki Piotr Wysocki Via Medica Wydawnictwo

Gdańsk 2019, wyd.2

BIOLOGIA MOLEKULARNA NOWOTWORÓW W PRAKTYCE KLINICZNEJ

A. Marszałek , L. Pecorino , P. Dzięgiel Wydawca: Edra Urban & Partner

Rok wydania: 2018

„Przełomowa terapia. Immunologia kontra nowotwory” ZNAK 2021

Publikacje, portale internetowe, filmy i inne materiały tematyczne polecane podczas zajęć przez wykładowcę

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)