Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Molekularne przyczyny kancerogenezy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-MPK-fak Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Molekularne przyczyny kancerogenezy
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru-kierunek lekarski
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki medyczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WMKL_B.W17, WMKL_B.W18, WMKL_C.W07, WMKL_C.W24, WMKL_C.W42

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu biologii molekularnej, cytofizjologii, genetyki i immunologii

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z molekularnymi podstawami nowotworzenia, poszerzenie wiedzy podstawowej z biologii chorób nowotworowych oraz roli nowoczesnych technik wielkoskalowej analizy kwasów nukleinowych i białek w diagnostyce i rozwoju terapii onkologicznych. Ponadto student zyska wiedzę z zakresu wybranych metod stosowanych w onkologii eksperymentalnej oraz dowie się o najnowszych trendach w leczeniu nowotworów (w szczególności o terapiach komórkowych i genowych).

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z molekularnymi podstawami nowotworzenia, poszerzenie wiedzy podstawowej z biologii chorób nowotworowych oraz roli nowoczesnych technik wielkoskalowej analizy kwasów nukleinowych i białek w diagnostyce i rozwoju terapii onkologicznych. Ponadto student zyska wiedzę z zakresu wybranych metod stosowanych w onkologii eksperymentalnej oraz dowie się o najnowszych trendach w leczeniu nowotworów (w szczególności o terapiach komórkowych i genowych).

W skład cyklu seminariów wchodzą następujące tematy:

1. Wprowadzenie – czym jest nowotwór i jakie czynniki sprzyjają jego powstawaniu.

2. Rola naprawy DNA i działania kancerogenów w procesie kancerogenezy.

3. Protoonkogeny, onkogeny oraz znaczenie przekazywanie komórkowych sygnałów wzrostowych i zaburzenie tych sygnałów w komórkach nowotworowych.

4. Cykl komórkowy, jego regulacja i zaburzenia w rozwoju komórki nowotworowej.

5. Geny supresorowe nowotworu i znaczenie czynników antywzrostowych.

6. Regulacja śmierci komórki a nowotworzenie.

7. Nowotworowe komórki macierzyste oraz regulacja szlaków samoodnowy i różnicowania komórek.

8. Molekularne mechanizmy tworzenia przerzutów nowotworowych.

9. Rola i regulacja angiogenezy w rozwoju nowotworów.

10. Elementy immunologii i immunoterapii nowotworów. Rola przeciwciał monoklonalnych w diagnostyce i terapii onkologicznej.

11. Rola czynników zakaźnych oraz stanu zapalnego w kancerogenezie.

12. Znaczenie analizy genomu, transkryptomu, proteomu i metabolomu a rozwój diagnostyki i terapii onkologicznych.

13. Badania podstawowe w onkologii eksperymentalnej – hodowle komórkowe i modele zwierzęce.

14. Terapie komórkowej genowe w onkologii. CAR-T.

Literatura:

• Biologia molekularna nowotworów w praktyce klinicznej, Lauren Pecorino, wyd. Edra Urban & Partner Wydawnictwo Wrocław 2018

• Genetyka medyczna i molekularna, red. J. Bal, Wydawnictwo Naukowe PWN 2017.

• Genetyka medyczna, red. G. Drewa, T. Ferenc, Wyd. Edra Urban i Partner 2018

Efekty kształcenia i opis ECTS:

• MPK1 W kontekście procesu kancerogenezy student zna i rozumie znaczenie komunikacji między komórkami, między komórką a macierzą zewnątrzkomórkową, szlaki przekazywania sygnałów w komórce, a także przykłady zaburzeń w tych procesach prowadzące do rozwoju nowotworów;

• MPK2 W kontekście procesu kancerogenezy student zna i rozumie znaczenie następujących procesów komórkowych: cyklu komórkowego, proliferacji, różnicowania i starzenia się komórek, apoptozy i nekrozy oraz elementy funkcjonowania komórek macierzystych nowotworów

• MPK3 Student zna i rozumie znaczenie aberracji autosomów i heterosomów, mutacji, kancerogenów oraz szlaków naprawy DNA dla procesu kancerogenezy i terapii onkologicznych.

• MPK4 Student zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu immunologii nowotworów;

• MPK5 Student zna i rozumie podstawowe kierunki rozwoju nowoczesnych terapii onkologicznych, w szczególności możliwości terapii komórkowej, genowej i celowanej

15h seminarium = 1 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana jest aktywność studentów na zajęciach oraz odpowiedzi na pytania prowadzącego.

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest 100% frekwencja oraz aktywność studenta na zajęciach.

W przypadku jednej nieobecności prowadzący może wyrazić zgodę na odrobienie zaległości w postaci przygotowania prezentacji na zadany przez prowadzącego, powiązany z zajęciami temat i przedstawienie jej na seminariach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Połosak
Prowadzący grup: Jacek Połosak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z molekularnymi podstawami nowotworzenia, poszerzenie wiedzy podstawowej z biologii chorób nowotworowych oraz roli nowoczesnych technik wielkoskalowej analizy kwasów nukleinowych i białek w diagnostyce i rozwoju terapii onkologicznych. Ponadto student zyska wiedzę z zakresu wybranych metod stosowanych w onkologii eksperymentalnej oraz dowie się o najnowszych trendach w leczeniu nowotworów (w szczególności o terapiach komórkowych i genowych).

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z molekularnymi podstawami nowotworzenia, poszerzenie wiedzy podstawowej z biologii chorób nowotworowych oraz roli nowoczesnych technik wielkoskalowej analizy kwasów nukleinowych i białek w diagnostyce i rozwoju terapii onkologicznych. Ponadto student zyska wiedzę z zakresu wybranych metod stosowanych w onkologii eksperymentalnej oraz dowie się o najnowszych trendach w leczeniu nowotworów (w szczególności o terapiach komórkowych i genowych).

W skład cyklu seminariów wchodzą następujące tematy:

1. Wprowadzenie – czym jest nowotwór i jakie czynniki sprzyjają jego powstawaniu.

2. Rola naprawy DNA i działania kancerogenów w procesie kancerogenezy.

3. Protoonkogeny, onkogeny oraz znaczenie przekazywanie komórkowych sygnałów wzrostowych i zaburzenie tych sygnałów w komórkach nowotworowych.

4. Cykl komórkowy, jego regulacja i zaburzenia w rozwoju komórki nowotworowej.

5. Geny supresorowe nowotworu i znaczenie czynników antywzrostowych.

6. Regulacja śmierci komórki a nowotworzenie.

7. Nowotworowe komórki macierzyste oraz regulacja szlaków samoodnowy i różnicowania komórek.

8. Molekularne mechanizmy tworzenia przerzutów nowotworowych.

9. Rola i regulacja angiogenezy w rozwoju nowotworów.

10. Elementy immunologii i immunoterapii nowotworów. Rola przeciwciał monoklonalnych w diagnostyce i terapii onkologicznej.

11. Rola czynników zakaźnych oraz stanu zapalnego w kancerogenezie.

12. Znaczenie analizy genomu, transkryptomu, proteomu i metabolomu a rozwój diagnostyki i terapii onkologicznych.

13. Badania podstawowe w onkologii eksperymentalnej – hodowle komórkowe i modele zwierzęce.

14. Terapie komórkowej genowe w onkologii. CAR-T.

Literatura:

• Biologia molekularna nowotworów w praktyce klinicznej, Lauren Pecorino, wyd. Edra Urban & Partner Wydawnictwo Wrocław 2018

• Genetyka medyczna i molekularna, red. J. Bal, Wydawnictwo Naukowe PWN 2017.

• Genetyka medyczna, red. G. Drewa, T. Ferenc, Wyd. Edra Urban i Partner 2018

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.