Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Medycyna precyzyjna, personalizowana i stratyfikowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-MPS-fak
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Medycyna precyzyjna, personalizowana i stratyfikowana
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

C.W38.

C.W41.

C.W42.

D.U17.

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu podstawowych nauk medycznych, w tym w szczególności z genetyki, biologii molekularnej, biochemii

Skrócony opis:

Przedmiot jest realizowany w celu przybliżenia tematyki medycyny precyzyjnej, personalizowanej i stratyfikowanej, a także zagadnień z zakresu farmakogenetyki

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany z wykorzystaniem technik nauczania zdalnego przy pomocy platformy MS Teams

Literatura:

Medycyna personalizowana. Mity, fakty, rekomendacje. Łódź 2016 red. Adam Fronczak. Copyright: Plexus s.c., Druk: HOLOGRAF Sp. z o.o.

Publikacje, materiały filmowe, adresy tematycznych stron internetowych i inne materiały, polecane przez wykładowcę w czasie zajęć

Efekty kształcenia i opis ECTS:

C.W38.

C.W41.

C.W42.

D.U17.

Udział w zajęciach: 30 godzin

Przygotowanie do zajęć: 20 godzin

Łącznie: 50 godzin

ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Obserwacja aktywności studenta podczas zajęć, prezentacja dotycząca tematyki zajęć

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Gromadzka
Prowadzący grup: Grażyna Gromadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot jest realizowany w celu przybliżenia tematyki medycyny precyzyjnej, personalizowanej i stratyfikowanej, a także zagadnień z zakresu farmakogenetyki

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany z wykorzystaniem technik nauczania zdalnego przy pomocy platformy MS Teams

Literatura:

Medycyna personalizowana. Mity, fakty, rekomendacje. Łódź 2016 red. Adam Fronczak. Copyright: Plexus s.c., Druk: HOLOGRAF Sp. z o.o.

Publikacje, materiały filmowe, adresy tematycznych stron internetowych i inne materiały, polecane przez wykładowcę w czasie zajęć

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)