Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obcy wewnątrz nas

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-OWN-fak
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obcy wewnątrz nas
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki medyczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Student przygotowuje 3 prezentacje multimedialne na podstawie samodzielnie wybranej literatury polskojęzycznej lub obcojęzycznej - case study, po jednej z następujących obszarów: wirusologii, bakteriologii, mykologii lub parazytologii.

Przygotowane prezentacje są przedstawiane podczas zajęć z nauczycielem akademickim.

Pełny opis:

Student przygotowuje 3 prezentacje multimedialne na podstawie samodzielnie wybranej literatury polskojęzycznej lub obcojęzycznej - case study, po jednej z następujących obszarów: wirusologii, bakteriologii, mykologii lub parazytologii.

Przygotowane prezentacje są przedstawiane podczas zajęć z nauczycielem akademickim.

W ramach zajęć student samodzielnie dokonuje poszukiwania odpowiedniej literatury w biomedycznych baza danych, np. PubMed. Zapoznaje się ze strukturą tekstu naukowego oraz słownictwem specjalistycznym.

Rozwija zdolności w zakresie wystąpień publicznych i prezentowania przypadku.

Literatura:

baza danych PubMed, strony czasopism naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

5.0 - obecność na wszystkich zajęciach, wysoko merytoryczne wartość prezentacji i wysoko jakość prezentacji.

4.5 - - obecność na wszystkich zajęciach, wysoko merytoryczne wartość prezentacji i niska jakość prezentacji.

4.0 - - nieobecność na 2 zajęciach, wysoka merytoryczne wartość prezentacji i niska jakość prezentacji.

3.5 - niska merytoryczne wartość prezentacji i niska jakość prezentacji.

3.0 - niska merytoryczne wartość prezentacji i bardzo niska jakość prezentacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kuthan
Prowadzący grup: Robert Kuthan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Liczba godzin kontaktowy z nauczycielem akademickim 30 godzin = 1 ECTS


studiowanie literatury, przygotowanie prezentacji, - 25 godzin = 1 ECTS


Suma ECTS: 2,0

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student przygotowuje 3 prezentacje multimedialne na podstawie samodzielnie wybranej literatury polskojęzycznej lub obcojęzycznej - case study, po jednej z następujących obszarów: wirusologii, bakteriologii, mykologii lub parazytologii.

Przygotowane prezentacje są przedstawiane podczas zajęć z nauczycielem akademickim.

Pełny opis:

Student przygotowuje 3 prezentacje multimedialne na podstawie samodzielnie wybranej literatury polskojęzycznej lub obcojęzycznej - case study, po jednej z następujących obszarów: wirusologii, bakteriologii, mykologii lub parazytologii.

Przygotowane prezentacje są przedstawiane podczas zajęć z nauczycielem akademickim.

W ramach zajęć student samodzielnie dokonuje poszukiwania odpowiedniej literatury w biomedycznych baza danych, np. PubMed. Zapoznaje się ze strukturą tekstu naukowego oraz słownictwem specjalistycznym.

Rozwija zdolności w zakresie wystąpień publicznych i prezentowania przypadku.

Literatura:

baza danych PubMed, strony czasopism naukowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)