Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Uroginekologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-U-fak
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Uroginekologia
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki medyczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WMKL_D.W01

WMKL_D.W02

WMKL_D.W04

WMKL_D.W14

WMKL_C.W38

WMKL_C.W39

WMKL_D.W01

WMKL_E.W01

WMKL_E.W21

WMKL_F.W09

WMKL_E.U01

WMKL_E.U16

Wymagania wstępne:

ukończony 1 rok studiów WMCM na kierunku lekarskim

Skrócony opis:

Przedmiot uroginekologia obejmuje wiedzę z zakresu definicji, epidemiologii, rozpoznawania, patomechanizmów, diagnostyki i leczenia chorób dna miednicy u kobiet. Szczególny nacisk kładziony jest na zrozumienie mechanizmów odpowiedzialnych za powstawanie choroby, odpowiednie podejście terapeutyczne. Celem prowadzenia przedmiotu jest nakreślenie rozpowszechnienia problemu i zwrócenie uwagi na jego wagę zarówno społeczną jak i medyczną. Studenci poznają podstawowe zasady terapii, łącznie z leczeniem zabiegowym i chirurgicznym

Pełny opis:

Celem nauczania przedmiotu Uroginekologia jest zapoznanie studentów szczególnie zainteresowanych z podstawowymi informacjami dotyczącymi zakresu patologii związanych z chorobami dna miednicy, epidemiologią problemów uroginekologicznych, czynnikami ryzyka zachorowania na poszczególne choroby. Dodatkowo celem jest zaznajomienie studentów z patofizjologią chorób uroginekologicznych, metodami diagnostycznymi oraz metodami terapeutycznymi zarówno z zakresu terapii konserwatywnej jak również technikami operacyjnymi.

Zajęcia prowadzone są w formie seminariów. Obejmują 30 godzin dydaktycznych podzielonych na 10 spotkań realizowanych raz w tygodniu.

• Szczegółowy program zajęć seminaryjnych:

1. definicje patologii uroginekologicznych, historia uroginekologii

2. epidemiologia

2. czynniki ryzyka zachorowań, metody profilaktyki

3. anatomia dna miednicy, anatomia unaczynienia i unerwienia dna miednicy

4. diagnostyka różnicowa nietrzymania moczu

5. diagnostyka, symptomatologia zaburzeń statyki narządów miednicy

6. leczenie zespołu pęcherza nadreaktywnego

7. Leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu (prezentacja filmów z zabiegów operacyjnych)

8. zaburzenia statyki narządów miednicy - patomechanizmy uszkodzeń

9. Leczenie operacyjne zaburzeń statyki narządów miednicy (prezentacja filmów z zabiegów operacyjnych)

10. podsumowanie tematyki seminariów. informacje dodatkowe. Zaliczenie w terminie "0"

zajęcia są obowiązkowe. Dopuszczalna jest nieobecność na jednym seminarium ( w trybie online).

Literatura:

Uroginekologia - choroby dna miednicy pod red. Ewy Barcz, 2017

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student posiada podstawowe informacje dotyczące epidemiologii oraz czynników ryzyka chorób dna miednicy

Student posiada wiedzę dotyczącą anatomii dna miednicy oraz patomechanizmów patologii dna miednicy

student zna podstawowe metody diagnostyki chorób dna miednicy

Student posiada podstawowe informacje dotyczące farmakoterapii i innych metod leczenia OAB

Student zna odstawowe metody leczenia wysiłkowe nietrzymania moczu

student zna podstawowe techniki operacyjne w zakresie zaburzeń statyki dna miednicy

2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa sie na podstawie testu jednokrotnego wyboru zawierającego 15 pytań. Zaliczenie przedmiotu możliwe jest po uzyskaniu min 50% prawnych odpowiedzi oraz obecności na min 9 zajęciach online

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Barcz
Prowadzący grup: Ewa Barcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot uroginekologia obejmuje wiedzę z zakresu definicji, epidemiologii, rozpoznawania, patomechanizmów, diagnostyki i leczenia chorób dna miednicy u kobiet. Szczególny nacisk kładziony jest na zrozumienie mechanizmów odpowiedzialnych za powstawanie choroby, odpowiednie podejście terapeutyczne. Celem prowadzenia przedmiotu jest nakreślenie rozpowszechnienia problemu i zwrócenie uwagi na jego wagę zarówno społeczną jak i medyczną. Studenci poznają podstawowe zasady terapii, łącznie z leczeniem zabiegowym i chirurgicznym

Pełny opis:

Celem nauczania przedmiotu Uroginekologia jest zapoznanie studentów szczególnie zainteresowanych z podstawowymi informacjami dotyczącymi zakresu patologii związanych z chorobami dna miednicy, epidemiologią problemów uroginekologicznych, czynnikami ryzyka zachorowania na poszczególne choroby. Dodatkowo celem jest zaznajomienie studentów z patofizjologią chorób uroginekologicznych, metodami diagnostycznymi oraz metodami terapeutycznymi zarówno z zakresu terapii konserwatywnej jak również technikami operacyjnymi.

Zajęcia prowadzone są w formie seminariów. Obejmują 30 godzin dydaktycznych podzielonych na 10 spotkań realizowanych raz w tygodniu.

• Szczegółowy program zajęć seminaryjnych:

1. definicje patologii uroginekologicznych, historia uroginekologii

2. epidemiologia

2. czynniki ryzyka zachorowań, metody profilaktyki

3. anatomia dna miednicy, anatomia unaczynienia i unerwienia dna miednicy

4. diagnostyka różnicowa nietrzymania moczu

5. diagnostyka, symptomatologia zaburzeń statyki narządów miednicy

6. leczenie zespołu pęcherza nadreaktywnego

7. Leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu (prezentacja filmów z zabiegów operacyjnych)

8. zaburzenia statyki narządów miednicy - patomechanizmy uszkodzeń

9. Leczenie operacyjne zaburzeń statyki narządów miednicy (prezentacja filmów z zabiegów operacyjnych)

10. podsumowanie tematyki seminariów. informacje dodatkowe. Zaliczenie w terminie "0"

zajęcia są obowiązkowe. Dopuszczalna jest nieobecność na jednym seminarium ( w trybie online).

Literatura:

Uroginekologia - choroby dna miednicy pod red. Ewy Barcz, 2017

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)