Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Występienia publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-WP-fak
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Występienia publiczne
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty kształcenia z zakresu nauk humanistycznych:

H2A_U06

H2A_U08

H2A_U11

H2A_U10

H2A_K02

H2A_K03

Wymagania wstępne:

Zainteresowanie tematyką zajęć, ogólna wiedza z zakresu medycyny

Skrócony opis:

Przedmiot jest realizowany w celu przekazania wiedzy oraz wykształcenia umiejętności i kompetencji w zakresie wystąpień publicznych

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w trybie zdalnym, z zastosowaniem platformy MS Teams.

Literatura:

Podstawy retoryki klasycznej. Czesław i Piotr Jaroszyńscy. 2002. ISBN 8386851538

Ćwiczenia z retoryki Wydawnictwo Naukowe PWN 2010

Steve Jobs. Sztuka prezentacji. Gallo Carmine 2022

Mówca doskonały. Wystąpienia publiczne w praktyce. Agata i Jerzy Rzędowscy 2018.

Materiały dodatkowe, filmy, tematyczne portale internetowe, polecane przez wykładowcę podczas zajęć

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia z zakresu nauk humanistycznych:

H2A_U06

H2A_U08

H2A_U11

H2A_U10

H2A_K02

H2A_K03

Udział w zajęciach: 15 godzin

Przygotowanie do zajęć: 15 godzin

Łącznie: 30 godzin

ECTS: 1

Metody i kryteria oceniania:

Obserwacja aktywności studenta podczas zajęć, wystąpienia publiczne w związku z trenowaniem poszczególnych umiejętności i kompetencji w czasie zajęć

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Gromadzka
Prowadzący grup: Grażyna Gromadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot jest realizowany w celu przekazania wiedzy oraz wykształcenia umiejętności i kompetencji w zakresie wystąpień publicznych

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w trybie zdalnym, z zastosowaniem platformy MS Teams.

Literatura:

Podstawy retoryki klasycznej. Czesław i Piotr Jaroszyńscy. 2002. ISBN 8386851538

Ćwiczenia z retoryki Wydawnictwo Naukowe PWN 2010

Steve Jobs. Sztuka prezentacji. Gallo Carmine 2022

Mówca doskonały. Wystąpienia publiczne w praktyce. Agata i Jerzy Rzędowscy 2018.

Materiały dodatkowe, filmy, tematyczne portale internetowe, polecane przez wykładowcę podczas zajęć

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)