Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia patologii ciąży

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-WZPC-fak
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia patologii ciąży
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru-kierunek lekarski
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki medyczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Pełny opis:

1. Podstawowe informacje o kardiotokograficznej ocenie czynności serca płodu. Nieprawidłowości w zapisie KTG, ich interpretacja i możliwe konsekwencje kliniczne.

2. Nadciśnienie tętnicze w ciąży - nadciśnienie przedciążowe, nadciśnienie indukowane ciążą, stan przedrzucawkowy, rzucawka.

3. Choroby metaboliczne w ciąży - cukrzyca, otyłość. Wpływ chirurgii bariatrycznej na przebieg ciąży, choroby współistniejące i rozwój wewnątrzmaciczny płodu.

4. Poród przedwczesny i przedwczesne odpływanie płynu owodniowego. Czynniki ryzyka, metody zapobiegania i postępowanie kliniczne.

5. Indukcja porodu - wskazania, metody, Zasady postępowania. Wskazania do cięcia cesarskiego i techniki jego wykonywania.

6. Nieprawidłowości łożyska - łożysko przodujące, przedwczesne oddzielenie łożyska prawidłowo usadowionego.

7.Padaczka i inne wybrane choroby neurologiczne a ich wpływ na przebieg ciąży i porodu. Podsumowanie cyklu zajęciowego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności i aktywnego udziału we wszystkich zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Różańska-Walędziak
Prowadzący grup: Anna Różańska-Walędziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)