Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagadki mikrobiologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-ZM-fak Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagadki mikrobiologiczne
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru-kierunek lekarski
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki medyczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Zagadki mikrobiologiczne – znane patogeny, zaskakujące przypadki.

Studencie w grupach 3-4 osobowych przygotowują 2 prezentacje multimedialne na podstawie literatury - case study.

Pełny opis:

Zagadki mikrobiologiczne – znane patogeny, zaskakujące przypadki.

Studencie w grupach 3-4 osobowych przygotowują 2 prezentacje multimedialne na podstawie literatury - case study.

Każda prezentacja złożona z następujących elementów:

-opisu przypadku,

-diagnostyka mikrobiologiczna,

-charakterystyka patogenu (zakażenia typowe i nietypowe),

- słowniczek angielko-polskich terminów medycznych,

-bibliografia.

Literatura:

Journal of Clinical Microbiology

Journal of Medical Case Reports

Metody i kryteria oceniania:

Ocena prezentacji oraz udział we zajęciach.

5.0 - udział we wszystkich zajęciach, wysoka jakość prezentacji (układ, treść, logiczny układ, słowniczek, bibliografia)

4,5 - nieobecność na 1 zajęciach, wysoka jakość prezentacji (układ, treść, logiczny układ, słowniczek, bibliografia)

4.0 - nieobecność na 1 zajęciach, dobra jakość prezentacji (układ, treść, logiczny układ), brak słowniczka i bibliografii.

3.5- nieobecność na 1 zajęciach, niska jakość prezentacji (układ, treść, logiczny układ), brak słowniczka i bibliografii.

3.0 - nieobecność na 2 zajęciach, bardzo niska jakość prezentacji (układ, treść, logiczny układ), brak słowniczka i bibliografii.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kuthan
Prowadzący grup: Robert Kuthan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Liczba godzin kontaktowy z nauczycielem akademickim 30 godzin = 1 ECTS


studiowanie literatury, przygotowanie prezentacji, - 25 godzin = 1 ECTS


Suma ECTS: 2,0

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zagadki mikrobiologiczne – znane patogeny, zaskakujące przypadki.

Studencie w grupach 3-4 osobowych przygotowują 2 prezentacje multimedialne na podstawie literatury - case study.

Pełny opis:

Zagadki mikrobiologiczne – znane patogeny, zaskakujące przypadki.

Studencie w grupach 3-4 osobowych przygotowują 2 prezentacje multimedialne na podstawie literatury - case study.

Każda prezentacja złożona z następujących elementów:

-opisu przypadku,

-diagnostyka mikrobiologiczna,

-charakterystyka patogenu (zakażenia typowe i nietypowe),

- słowniczek angielko-polskich terminów medycznych,

-bibliografia.

Literatura:

Journal of Clinical Microbiology

Journal of Medical Case Reports

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.