Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Opieka paliatywna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-PG-OP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opieka paliatywna
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 LUB 3.50 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CMP_D.W7

CMP_D.W8

CMP_D.W10

CMP_D.U1

CMP_D.U2

CMP_D.U15

CMP_D.U17

CMP_D.U20

CMP_D.U21

CMP_D.U22

CMP_D.U24

CMP_D.U25

Pełny opis:

Na przedmiot składają się wykłady w wymiarze 30 godzin dydaktycznych, których celem jest zapoznanie studenta z koncepcją, organizacją i zasadami funkcjonowania opieki paliatywnej w Polsce. Przygotowanie studenta do opieki nad pacjentem z zaawansowaną chorobą, nad chorym w stanie terminalnym. Tematyka wykładów zwraca uwagę na bioetyczne aspekty opieki paliatywnej, omawia problemy natury duchowej i psychicznej oraz warunki godnego umierania.

Na przedmiot składają się również samokształcenie w wymiarze 15 godzin dydaktycznych oraz zajęcia praktyczne w wymiarze 40 godzin dydaktycznych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zapoznanie studenta z koncepcją, organizacją i zasadami funkcjonowania opieki paliatywnej w Polsce. Przygotowanie studenta do opieki nad pacjentem z zaawansowaną chorobą, nad chorym w stanie terminalnym. Zwrócenie uwagi na bioetyczne aspekty opieki paliatywnej, omówienie problemów natury duchowej i psychicznej oraz warunków godnego umierania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Samokształcenie, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Jędrzejkiewicz
Prowadzący grup: Bernadeta Jędrzejkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego przedmiotu: anatomia i fizjologia, patologia, podstawy pielęgniarstwa, farmakologia, badania fizykalne, etyka zawodu pielęgniarki, podstawowa opieka zdrowotna, organizacja pracy pielęgniarskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Samokształcenie, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Wiśniewski
Prowadzący grup: Natalia Nowak, Michał Rumiński, Karolina Włostowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Samokształcenie, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Wiśniewski
Prowadzący grup: Piotr Irzyk, Dorota Owczarczyk, Michał Rumiński, Iwona Wąs
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)