Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej (wcześniej: Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-PG-PwO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pielęgniarstwo opieki długoterminowej (wcześniej: Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej)
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 LUB 3.50 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki medyczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego przedmiotu: anatomia i fizjologia, patologia, podstawy pielęgniarstwa, farmakologia, badania fizykalne, etyka zawodu pielęgniarki, podstawowa opieka zdrowotna, organizacja pracy pielęgniarskiej.

Skrócony opis:

Celem kształcenia jest przyswojenie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z pacjentem objętym opieką długoterminową.

Pełny opis:

Wykłady z przedmiotu Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej mają na celu przygotowanie studenta do sprawowania kompetentnej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem objętym opieką długoterminową. Treści wykładowe zapoznają studenta ze sposobem organizacji oraz zasadami kwalifikacji pacjenta do opieki długoterminowej w Polsce. Na wykładach poruszona zostaje także kwestia specyficznych problemów zdrowotnych z jakimi borykają się osoby objęte opieką długoterminową.

Celem samokształcenia jest zwiększenie wiedzy pacjenta na jeden z wybranych tematów.

Celem zajęć praktycznych jest kształtowanie pozytywnej postawy wobec pacjentów objętych opieką długoterminową ich opiekunów oraz członków zespołu terapeutycznego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

CMP_D.W3

CMP_D.W7

CMP_D.W10

CMP_D.U1

CMP_D.U2

CMP_D.U6

CMP_D.U7

CMP_D.U15

CMP_D.U16

CMP_D.U18

CMP_D.U21

CMP_D.U22

Metody i kryteria oceniania:

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:

Pozytywna ocena pracy samokształceniowej – wykonanie zleconego zadania.

Egzamin z oceną – test MCQ;

• Czas trwania zaliczenia 30 minut

• Liczba pytań testowych zamkniętych (jednokrotnego wyboru) – 30

• Kryterium uzyskania oceny pozytywnej jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na 60% pytań zaliczeniowych

• Punktacja – za każde pytanie 1 punkt max: 30 pkt min: 16 pkt

- ≤15 pkt niedostateczny (2,0)

- 16 -18 pkt dostateczny (3,0)

- 19- 21 pkt dość dobry (3,5)

- 22 - 24 pkt dobry (4,0)

- 25 - 27 pkt ponad dobry (4,5)

- 28 - 30 pkt bardzo dobry (5,0)

Zaliczenie przedmiotu: pozytywna ocena uzyskana w teście wiadomości, sprawdzianie umiejętności oraz wykonanie zleconego samokształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Jędrzejkiewicz
Prowadzący grup: Bernadeta Jędrzejkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Wiśniewski
Prowadzący grup: Dorota Owczarczyk, Michał Rumiński, Magdalena Sękowska, Dorota Urynowicz-Pytel, Karolina Włostowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Samokształcenie, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Rumiński, Aleksander Wiśniewski
Prowadzący grup: Małgorzata Narożna, Natalia Nowak, Dorota Owczarczyk, Michał Rumiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Samokształcenie, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)