Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Kościoła w czasach najnowszych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-AZD-HKCNw Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia Kościoła w czasach najnowszych
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy: Fakultety do wyboru dla 3 roku
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

HI1_W05, HI1_W06, HI1__W08, HI1_U03, HI1_K05

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów ze stosunkiem Kościoła katolickiego wobec systemów totalitarnych XX w., jego sytuacją w krajach opanowanych przez te systemy; pontyfikatami Piusa XI, Piusa XII, Jana XXIII, Jana Pawła II, stosunkiem Kościoła i Stolicy Apostolskiej do konfliktów militarnych XX w. Studenci poznają główne nurty nauczania Soboru Watykańskiego II oraz ich recepcję w świecie.

Pełny opis:

1. Rewolucja w Rosji i prześladowania Kościoła w tym kraju.

2. Rewolucja meksykańska i prześladowania Kościoła w Meksyku.

3. Kościół katolicki w krajach Europy środkowo-wschodniej w okresie międzywojennym.

4. Kościół katolicki w II Rzeczypospolitej.

5. Faszyzm włoski i relacje kościelno-państwowe po zwycięstwie Benito Mussoliniego.

6. Kościół katolicki w III Rzeszy i krajach okupowanych przez III Rzeszę.

7. Polityka neutralności Piusa XII.

8. Kościół katolicki w krajach Europy Zachodniej po zakończeniu II wojny światowej.

9. Sytuacja Kościoła katolickiego w krajach satelickich Związku Sowieckiego.

10. Pontyfikat Jana XIII.

11. Sobór Watykański II i pontyfikat Pawła VI.

12. Pontyfikat Jana Pawła II (nauczanie, pielgrzymki, wysiłki zmierzające do zachowania pokoju na świecie).

Literatura:

Blet P., Pius XII i druga wojna światowa w tajnych archiwach watykańskich, Kraków 2000.

Ganelli A., Tornielli A., Papieże a wojna. Od pierwszego światowego konfliktu do ataku na Irak, Kraków 2006.

Historia Kościoła w Polsce, t. 2: 1764-1945, cz. 2: 1918-1945, red. B. Kumor, Z. Obertyński, Poznań-Warszawa 1979.

Kumor B., Historia Kościoła, cz. 8: Czasy współczesne 1914-1992. Kościół katolicki w okresie systemów totalitarnych i odnowy soborowej. Zniewolenie Kościołów wschodnich. Sekularyzacja i rozdrobnienie Kościołów i wspólnot protestanckich, Lublin 1996.

Najnowsza historia Kościoła. Katolicy i Kościoły chrześcijańskie w czasie pontyfikatu Jana Pawła II (1978-2005), red. E. Guerriero, M. Impagliazzo, Kraków 2006.

Wrzeszcz M., Paweł VI. Szkice do portretu wielkiego papieża, Warszawa 1988.

Zieliński Z., Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków, t. 1-2, Poznań 1986.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zna najważniejszą faktografię historii powszechnej i historii Polski w poszczególnych epokach, ze szczególnym uwzględnieniem historii Kościoła i historii wojskowości. Posiada wiedzę o możliwościach interpretacji faktów historycznych determinowanych różnym podłożem narodowym, religijnym i kulturowym. Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie historii. Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze. Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji zarówno na poziomie lokalnym jak i globalnym.

Metody i kryteria oceniania:

Prawidłowe wypełnienie testu zaliczeniowego na poziomie minimalnym 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Gliński
Prowadzący grup: Waldemar Gliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów ze stosunkiem Kościoła katolickiego wobec systemów totalitarnych XX w., jego sytuacją w krajach opanowanych przez te systemy; pontyfikatami Piusa XI, Piusa XII, Jana XXIII, Jana Pawła II, stosunkiem Kościoła i Stolicy Apostolskiej do konfliktów militarnych XX w. Studenci poznają główne nurty nauczania Soboru Watykańskiego II oraz ich recepcję w świecie.

Pełny opis:

1. Rewolucja w Rosji i prześladowania Kościoła w tym kraju.

2. Rewolucja meksykańska i prześladowania Kościoła w Meksyku.

3. Kościół katolicki w krajach Europy środkowo-wschodniej w okresie międzywojennym.

4. Kościół katolicki w II Rzeczypospolitej.

5. Faszyzm włoski i relacje kościelno-państwowe po zwycięstwie Benito Mussoliniego.

6. Kościół katolicki w III Rzeszy i krajach okupowanych przez III Rzeszę.

7. Polityka neutralności Piusa XII.

8. Kościół katolicki w krajach Europy Zachodniej po zakończeniu II wojny światowej.

9. Sytuacja Kościoła katolickiego w krajach satelickich Związku Sowieckiego.

10. Pontyfikat Jana XIII.

11. Sobór Watykański II i pontyfikat Pawła VI.

12. Pontyfikat Jana Pawła II (nauczanie, pielgrzymki, wysiłki zmierzające do zachowania pokoju na świecie).

Literatura:

Blet P., Pius XII i druga wojna światowa w tajnych archiwach watykańskich, Kraków 2000.

Ganelli A., Tornielli A., Papieże a wojna. Od pierwszego światowego konfliktu do ataku na Irak, Kraków 2006.

Historia Kościoła w Polsce, t. 2: 1764-1945, cz. 2: 1918-1945, red. B. Kumor, Z. Obertyński, Poznań-Warszawa 1979.

Kumor B., Historia Kościoła, cz. 8: Czasy współczesne 1914-1992. Kościół katolicki w okresie systemów totalitarnych i odnowy soborowej. Zniewolenie Kościołów wschodnich. Sekularyzacja i rozdrobnienie Kościołów i wspólnot protestanckich, Lublin 1996.

Najnowsza historia Kościoła. Katolicy i Kościoły chrześcijańskie w czasie pontyfikatu Jana Pawła II (1978-2005), red. E. Guerriero, M. Impagliazzo, Kraków 2006.

Wrzeszcz M., Paweł VI. Szkice do portretu wielkiego papieża, Warszawa 1988.

Zieliński Z., Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków, t. 1-2, Poznań 1986.

Wymagania wstępne:

Wiedza zaawansowana z zakresu historii powszechnej XX w.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.