Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka i konserwacja zbiorów archiwalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-AZD-PKZA Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka i konserwacja zbiorów archiwalnych
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Punkty ECTS i inne: 2.50
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AZD1_W19

AZD1_U11

AZD1_K05

Efekty kształcenia i opis ECTS:

AZD1_W19: student Zna podstawowe metody profilaktyki i konserwacji materiałów archiwalnych, a także warunki ich przechowywania

AZD1_U11: student potrafi wyszukać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje z zakresu archiwistyki z wykorzystaniem różnych źródeł i metod (w

tym także archiwalnych baz danych) oraz formułować na tej podstawie własne opinie

AZD1_K05: student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa archiwalnego regionu, kraju, Europy oraz promowanie i popularyzację wiedzy o nim.

Student otrzymuje 2,5 punkty ECTS:

1. Obecność na zajęciach 30 godz. = 1 pkt

2. Nauka wiedzy teoretycznej z zakresu profilaktyki i konserwacji zbiorów= 1,5 pkt

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Głusiuk
Prowadzący grup: Anna Głusiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z prawną regulacją ochrony, zabezpieczenia i konserwacji zasobów w archiwach państwowych w Polsce. Zapoznanie studenta z warunkami przechowywania zasobu, gdzie nośnikiem jest papier i skóra. Zapoznanie studenta z czynnikami wpływającymi na zniszczenia zasobów archiwalnych.

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Głusiuk
Prowadzący grup: Anna Głusiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.