Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cesarstwo Rzymskie i barbarzyńcy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HI-CRzB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cesarstwo Rzymskie i barbarzyńcy
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy: Przedmioty do wyboru /2 z 4/ dla 2 roku 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HI2_W05

HI2_W06

HI2_U02

Pełny opis:

Wykład przedstawia zagadnienia dotyczące relacji Cesarstwa Rzymskiego i ludów określanych przez starożytni jako barbarzyńcy.

W ramach zajęć zostaną omówione zagadnienia dotyczące:

- genezy i znaczenia terminu "barbaros (gr) - barbarus (łac.)"

- czasu i miejsc spotkania Rzymian i barbarzyńców.

- wzajemnego postrzegania obu grup

- aspektów relacji pomiędzy Rzymianami i barbarzyńcami

- integracji tych społeczności.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: Student ma szczegółową, prowadzącą do specjalizacji, znajomość faktografii historii powszechnej okresu I tysiąclecia w zakresie kontaktu Cesarstwa Rzymskiego z barbarzyńcami

EK2: Student posiada pogłębioną, uporządkowaną wiedzę o możliwościach interpretacji faktów historycznych uwzględniając środowiska kulturowe, religijne i narodowe.

EK3: Posiada pogłębione umiejętności badawcze obejmujące analizę źródeł i prac innych autorów pozwalające na oryginalne rozwiązanie złożonych problemów historycznych.

Punkty ECTS:

- udział w zajęciach - 30 godz.

- przygotowanie do zajęć oraz przygotowanie do egzaminu- 30 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Skibiński
Prowadzący grup: Tomasz Skibiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia podejmują wybrane zagadnienia relacji Cesarstwa rzymskiego i barbaricum w schyłkowym okresie Cesarstwa oraz modele migracji i osiedlania się przybyszów z terenów "barbaricum" na dawnych terenach cesarstwa.

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu historii starożytnej w zakresie I stopnia studiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Skibiński
Prowadzący grup: Tomasz Skibiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Skrócony opis:

Zajęcia podejmują wybrane zagadnienia relacji Cesarstwa rzymskiego i barbaricum oraz modele migracji i osiedlania się przybyszów z terenów "barbaricum" na dawnych terenach cesarstwa.

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu historii starożytnej w zakresie I stopnia studiów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.