Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dzieje wychodźstwa polskiego w XIX i XX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HI-DzWP Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Dzieje wychodźstwa polskiego w XIX i XX w.
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HI2_W03

HI2_W06

HI2_W07


Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z podstawowymi mechanizmami migracji, ze szczególnym uwzględnieniem migracji polskich. Poznają dzieje polskiego wychodźstwa od II poł. XVIII w., poprzez emigrację okresu napoleońskiego, wielką emigrację po powstaniu listopadowym oraz innych powstaniach niepodległościowych, a także emigrację zarobkową. Celem wykładu będzie też zaprezentowanie życia Polaków na emigracji – ich najważniejszych instytucji, organizacji, udziału w życiu społecznym i politycznym krajów zamieszkania. Szczególne miejsce zajmą też deportacje sowieckie w XX w. oraz polska emigracja podczas II wojny światowej.

Pełny opis:

1. Emigracja polska u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej.

2. Emigracja porozbiorowa do 1830 r.

3. Emigracja popowstaniowa oraz deportacje z lat 1831 - 1864

4. Początki emigracji zarobkowej i migracje między zatorowe w pierwszej połowie XIX w.

5. Emigracja polska w USA w I poł XIX w. Polonia wobec polskich dążeń niepodległościowych 1846-64

6. Emigracja i deportacje po powstaniu styczniowym

7. Stosunek Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych do problemu niewolnictwa i wojny secesyjnej

8. Polityka imigracyjna w państwach docelowych emigracji polskiej w latach 1850-1918

9. Emigracja zarobkowa w II połowie XIX w. oraz wychodźstwo polskie okresu międzywojennego

10. Emigracja Polaków po klęsce wrześniowej 1939 r. Polacy w Wielkiej Brytanii w okresie II wojny światowej

11. Deportacje sowieckie podczas II wojny światowej

12. Emigracja Polaków w okresie PRL

Literatura:

Literatura podstawowa:

Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych (XVIII-XX w.), red. A. Plich, Warszawa 1984.

Kołodziej E., Dzieje Polonii w zarysie. 1918-1939, Warszawa 1991.

Polonia w Europie, red. B. Szydłowska-Ceglowa, Poznań 1992.

Polska diaspora, red. A. Walaszek, Kraków 2001.

Literatura pomocnicza:

Dzieje Polonii w Ameryce Łacińskiej, red. M. Kula, Wrocław 1983.

Kałuski M., Polacy w Chinach, Warszawa 2001.

Kuczyński A., Syberia. 400 lat polskiej diaspory. Zesłania, martyrologia i sukcesy cywilizacji Polaków. Rys historyczny, antologia, Krzeszowice 2016.

Paszkowski L., Polacy w Australii Oceanii 1790-1940, Toruń-Melbourne 2008.

Polska – dwa światy. Kraj i Polonia. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Polacy w Ameryce Północnej – 400-lecie”, red. W. Gliński, W. J. Wysocki, Warszawa 2009.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

HI2_W03: Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu historii. Wiedza ta jest zorientowana na zastosowanie praktyczne w sferze działalności kulturalnej i medialnej.

HI2_W06: Posiada pogłębioną, uporządkowaną wiedzę o możliwościach interpretacji faktów historycznych determinowanych różnym podłożem narodowym, religijnym i kulturowym.

HI2_W07: Posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o ogólnej diachronicznej strukturze dziejów. Ma pogłębioną wiedzę o związkach historii z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla różnych dyscyplin naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną: student potrafi określić główne przyczyny emigracji Polaków oraz ich kierunki, czynniki tzw. przyciągające i wypychające.

Na ocenę dobrą: student posiada wiedzę w zakresie przebiegu, zasięgu, skali i struktury społecznej polskiej emigracji politycznej i zarobkowej oraz deportacji.

Na ocenę bardzo dobrą student ma wiedzę na temat wiodących instytucji politycznych, kulturalnych, społecznych i gospodarczych Polaków istniejących w krajach osiedlenia oraz wkładu Polaków w dorobek kulturowy tychże krajów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Gliński
Prowadzący grup: Waldemar Gliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Gliński
Prowadzący grup: Waldemar Gliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z podstawowymi mechanizmami migracji, ze szczególnym uwzględnieniem migracji polskich. Poznają dzieje polskiego wychodźstwa od II poł. XVIII w., poprzez emigrację okresu napoleońskiego, wielką emigrację po powstaniu listopadowym oraz innych powstaniach niepodległościowych, a także emigrację zarobkową. Celem wykładu będzie też zaprezentowanie życia Polaków na emigracji – ich najważniejszych instytucji, organizacji, udziału w życiu społecznym i politycznym krajów zamieszkania. Szczególne miejsce zajmą też deportacje sowieckie w XX w. oraz polska emigracja podczas II wojny światowej.

Pełny opis:

1. Emigracja polska u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej.

2. Emigracja porozbiorowa do 1830 r.

3. Emigracja popowstaniowa oraz deportacje z lat 1831 - 1864

4. Początki emigracji zarobkowej i migracje między zatorowe w pierwszej połowie XIX w.

5. Emigracja polska w USA w I poł XIX w. Polonia wobec polskich dążeń niepodległościowych 1846-64

6. Emigracja i deportacje po powstaniu styczniowym

7. Stosunek Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych do problemu niewolnictwa i wojny secesyjnej

8. Polityka imigracyjna w państwach docelowych emigracji polskiej w latach 1850-1918

9. Emigracja zarobkowa w II połowie XIX w. oraz wychodźstwo polskie okresu międzywojennego

10. Emigracja Polaków po klęsce wrześniowej 1939 r. Polacy w Wielkiej Brytanii w okresie II wojny światowej

11. Deportacje sowieckie podczas II wojny światowej

12. Emigracja Polaków w okresie PRL

Literatura:

Literatura podstawowa:

Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych (XVIII-XX w.), red. A. Plich, Warszawa 1984.

Kołodziej E., Dzieje Polonii w zarysie. 1918-1939, Warszawa 1991.

Polonia w Europie, red. B. Szydłowska-Ceglowa, Poznań 1992.

Polska diaspora, red. A. Walaszek, Kraków 2001.

Literatura pomocnicza:

Dzieje Polonii w Ameryce Łacińskiej, red. M. Kula, Wrocław 1983.

Kałuski M., Polacy w Chinach, Warszawa 2001.

Kuczyński A., Syberia. 400 lat polskiej diaspory. Zesłania, martyrologia i sukcesy cywilizacji Polaków. Rys historyczny, antologia, Krzeszowice 2016.

Paszkowski L., Polacy w Australii Oceanii 1790-1940, Toruń-Melbourne 2008.

Polska – dwa światy. Kraj i Polonia. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Polacy w Ameryce Północnej – 400-lecie”, red. W. Gliński, W. J. Wysocki, Warszawa 2009.

Wymagania wstępne:

Znajomość historii Polski XIX i XX w. oraz historii powszechnej XIX i XX na poziomie średnim.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Gliński
Prowadzący grup: Waldemar Gliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.