Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia ustroju administracyjnego (XI-XX wiek)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HI-HUAdm Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia ustroju administracyjnego (XI-XX wiek)
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HI2_W01

HI2_W02

HI2_W09

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia

I. Wiedza - Student powinien umieć:

1) wyjaśnić istotę pojęć dotyczących najistotniejszych aktów prawnych i instytucji funkcjonujących w Polsce od XI do XX w.

2) opisać i wyjaśnić najważniejsze fakty dotyczące struktur administracyjnych Polski od XI do XX w.

II. Umiejętności - Student powinien umieć: uzasadnić znaczenie faktów z zakresu polskiego ustroju uznawanych przez siebie za najistotniejsze (zarówno pozytywnych, jak i negatywnych) przez wskazanie ich miejsca w procesie historyczno-kulturowym dotyczącym dziejów

ojczystych i powszechnych.

III. Kompetencje społeczne - Student ma świadomość odpowiedzialności za kształtowanie obrazu polskiej przeszłości zgodnego z ustaleniami współczesnej historiografii.

Opis ECTS

Aktywność studenta i nakład pracy studenta w godz.:

1) Uczestnictwo w wykładzie 30 h

2) Przygotowanie się do egzaminu 30 h

Konsultacje na temat zagadnień poruszanych na zajęciach odbywają się na dyżurze (raz w tygodniu jedna godzina).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Herod
Prowadzący grup: Patrycja Herod
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podziałami terytorialnymi i głównymi instytucjami ustroju Polski od XI do XX w. oraz zasadami i procedurami ich funkcjonowania, a także najistotniejszymi aktami prawnymi (konstytucjami).

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza z zakresu historii Polski.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dziurok
Prowadzący grup: Adam Dziurok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.