Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przeobrażenia polityczno-społeczne i religijne w Prusach Królewskich w XVI-XVIII w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HI-StosSpolwP Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Przeobrażenia polityczno-społeczne i religijne w Prusach Królewskich w XVI-XVIII w.
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HI1 _W05

HI1 _U1

HI1 _K01

HI1 _K03

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z sytuacją polityczną, społeczną i wyznaniową w Prusach Królewskich w XVI-XVII wieku. W trakcie wykładu zaprezentowane zostaną związki tych ziem z Prusami Książęcymi i Koroną.

Pełny opis:

1. Sytuacja polityczna, społeczna i religijna w Prusach Królewskich i Książęcych po 1525 roku

2. Początki reformacji w Prusach

3. Katolickie diecezje - warmińska, chełmińska, włocławska

4. Oficjalat pomezański, archidiakonat pomorski i kamieński

5. Luteranie i kalwini w Prusach Królewskich

6. Mennonici

7. Franciszkanie, dominikanie i lazaryści w Prusach Królewskich

8. Jezuici w Prusach Królewskich

9. Zakony żeńskie w Prusach Królewskich

10. Dialog i relacje międzywyznaniowe

11. Colloquium charitativum 1645

12. Sytuacja religijna w wielkich miastach - Gdańsk, Elbląg, Toruń

13. Tumult toruński. Przyczyny, przebieg i skutki

14. Bractwa religijne

15. Wybitni przedstawiciele wyznań religijnych

Literatura:

Prusy Królewskie. Społeczeństwo, kultura, Gospodarka 1454-1772, red. E. Kizik, Gdańsk 2012.

W. Odyniec, Dzieje Prus Królewskich 1454-1772, Warszawa 1972.

S. Achremczyk, Reprezentacja stanowa Prus Królewskich w latach 1696-1772, Olsztyn 1981.

J. Dygdała, Życie polityczne Prus Królewskich u schyłku ich związku z Rzecząpospolitą w XVIII wieku, Warszawa - Poznań - Toruń 1984.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

- zna genezę powstania Prus Królewskich i Prus Książęcych

- ma wiedzę o relacjach międzywyznaniowych w Prusach Królewskich XVI-XVIII w.

- ma wiedzę o związkach Prus Królewskich z Koroną

Umiejętności:

- posługuje się faktami historycznymi w ocenie historii Prus Królewskich i Prus Książęcych

- poddaje krytyce opinie o stosunkach religijnych w Prusach Królewskich

- analizuje zakres i znaczenie relacji Prusy Królewskie - Korona

Kompetencje:

- zachowuje krytycyzm w ocenie relacji międzywyznaniowych w Prusach Królewskich

- dyskutuje o związkach historycznych Prus Królewskich z Koroną

Udział w zajęciach: 30 godz.

Przygotowanie do zajęć: 30 godz.

Konsultacje: 10 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 15

Razem: 85godzin czyli 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza.

Ocena 2 (ndst): student nie ma podstawowej wiedzy o powstaniu, relacjach międzywyznaniowych w Prusach Królewskich XVI-XVIII w. i związkach Prus Królewskich z Koroną;

ocena 3 (dst): student ma w ograniczonym stopniu podstawową wiedzę o powstaniu, relacjach międzywyznaniowych w Prusach Królewskich XVI-XVIII w. i związkach Prus Królewskich z Koroną;

Ocena 4 (db): student ma szeroką wiedzę o powstaniu, relacjach międzywyznaniowych w Prusach Królewskich XVI-XVIII w. i związkach Prus Królewskich z Koroną.;

Ocena 5 (bdb): student zna literaturę przedmiotu; posiada szeroką wiedzę o dziejach społęczno-religijnych Prus Królewskich.

Umiejętności.

Ocena 2 (ndst): student nie potrafi przedstawić żadnego z wydarzeń historycznych związanych z Prusami Królewskimi;

Ocena 3 (dst): student potrafi przedstawić nieliczne wydarzenia historyczne związane z przeszłością Prus Królewskich;

Ocena 4 (db): student potrafi poprawnie przedstawić wydarzenia historyczne związane z historią Prus Królewskich;

Ocena 5 (bdb): student potrafi poprawnie przedstawić wszystkie wydarzenia historyczne związane z dziejami Prus Królewskich i potrafi wiązać z historią Polski.

Kompetencje.

Ocena 2 (ndst): student nie potrafi zaplanować i zorganizować indywidualnej pracy mającej na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu historii Prus Królewskich, nie potrafi w sposób chronologiczny przedstawić wydarzeń historycznych związanych z tą krainą w czasach nowożytnych, nie potrafi interpretować faktów historycznych i nie zna postaci historycznych z tego okresu związanych z Prusami Królewskimi;

Ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści z zakresu historią Prus Królewskich w czasach nowożytnych, w sposób chronologiczny przedstawia główne wydarzenia historyczne z tego okresu na tym terenie, zna nieliczne postaci historyczne i nie potrafi prawidłowo interpretować faktów historycznych związanych z przeszłością Prus Królewskich;

Ocena 4 (db): student potrafi właściwie zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści z zakresu historii Prus Królewskih w czasach nowożytnych, w sposób chronologiczny przedstawia główne wydarzenia z tego okresu, zna większość postaci historycznych i prawidłowo interpretuje fakty historyczne w okresie nowożytnym w Prusach Królewskich;

Ocena 5 (bdb): student potrafi prawidłowo i kompleksowo zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści z zakresu historii Prus Królewskich w czasach nowożytnych, w sposób chronologiczny przedstawia wszystkie wydarzenia z tego okresu, zna najważniejsze postaci historyczne i prawidłowo interpretuje fakty historyczne.

Egzamin ustny na zakończenie. Zaliczenie lektury.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Zawadzki
Prowadzący grup: Wojciech Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z sytuacją polityczną, społeczną i wyznaniową w Prusach Królewskich w XVI-XVII wieku. W trakcie wykładu zaprezentowane zostaną związki tych ziem z Prusami Książęcymi i Koroną.

Pełny opis:

1. Sytuacja polityczna, społeczna i religijna w Prusach Królewskich i Książęcych po 1525 roku

2. Początki reformacji w Prusach

3. Katolickie diecezje - warmińska, chełmińska, włocławska

4. Oficjalat pomezański, archidiakonat pomorski i kamieński

5. Luteranie i kalwini w Prusach Królewskich

6. Mennonici

7. Franciszkanie, dominikanie i lazaryści w Prusach Królewskich

8. Jezuici w Prusach Królewskich

9. Zakony żeńskie w Prusach Królewskich

10. Dialog i relacje międzywyznaniowe

11. Colloquium charitativum 1645

12. Sytuacja religijna w wielkich miastach - Gdańsk, Elbląg, Toruń

13. Tumult toruński. Przyczyny, przebieg i skutki

14. Bractwa religijne

15. Wybitni przedstawiciele wyznań religijnych

Literatura:

Prusy Królewskie. Społeczeństwo, kultura, Gospodarka 1454-1772, red. E. Kizik, Gdańsk 2012.

W. Odyniec, Dzieje Prus Królewskich 1454-1772, Warszawa 1972.

S. Achremczyk, Reprezentacja stanowa Prus Królewskich w latach 1696-1772, Olsztyn 1981.

J. Dygdała, Życie polityczne Prus Królewskich u schyłku ich związku z Rzecząpospolitą w XVIII wieku, Warszawa - Poznań - Toruń 1984.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Zawadzki
Prowadzący grup: Wojciech Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z sytuacją polityczną, społeczną i wyznaniową w Prusach Królewskich w XVI-XVII wieku. W trakcie wykładu zaprezentowane zostaną związki tych ziem z Prusami Książęcymi i Koroną.

Pełny opis:

1. Sytuacja polityczna, społeczna i religijna w Prusach Królewskich i Książęcych po 1525 roku

2. Początki reformacji w Prusach

3. Katolickie diecezje - warmińska, chełmińska, włocławska

4. Oficjalat pomezański, archidiakonat pomorski i kamieński

5. Luteranie i kalwini w Prusach Królewskich

6. Mennonici

7. Franciszkanie, dominikanie i lazaryści w Prusach Królewskich

8. Jezuici w Prusach Królewskich

9. Zakony żeńskie w Prusach Królewskich

10. Dialog i relacje międzywyznaniowe

11. Colloquium charitativum 1645

12. Sytuacja religijna w wielkich miastach - Gdańsk, Elbląg, Toruń

13. Tumult toruński. Przyczyny, przebieg i skutki

14. Bractwa religijne

15. Wybitni przedstawiciele wyznań religijnych

Literatura:

Prusy Królewskie. Społeczeństwo, kultura, Gospodarka 1454-1772, red. E. Kizik, Gdańsk 2012.

W. Odyniec, Dzieje Prus Królewskich 1454-1772, Warszawa 1972.

S. Achremczyk, Reprezentacja stanowa Prus Królewskich w latach 1696-1772, Olsztyn 1981.

J. Dygdała, Życie polityczne Prus Królewskich u schyłku ich związku z Rzecząpospolitą w XVIII wieku, Warszawa - Poznań - Toruń 1984.

Wymagania wstępne:

Znajomość dziejów Polski w okresie nowożytnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Zawadzki
Prowadzący grup: Wojciech Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.