Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rynek dzieł sztuki współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-RDSWć
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rynek dzieł sztuki współczesnej
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS2_W10

HS2_U01

HS2_U02

HS2_K04

HS2_K05

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresu rynku dzieł sztuki współczesnej. Celem zajęć jest zaprezentowanie studentom wiedzy nt. uczestników i podmiotów tego sektora rynku, tendencji i mechanizmów .

Pełny opis:

Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresu rynku dzieł sztuki współczesnej. Celem zajęć jest zaprezentowanie studentom wiedzy nt. uczestników i podmiotów tego sektora rynku, tendencji i mechanizmów poprzez wizyty w domach aukcyjnych, spotkania z uczestnikami rynku: ekspertami, artystami, kuratorami oraz lekturę własną studentów.

Literatura:

Banasik J., 5 356 000 albo rynek w peryferyjnym polu sztuki, „SZUMU” (nr 2/2013)

https://magazynszum.pl/5-356-000-albo-rynek-w-peryferyjnym-polu-sztuki/

Krytyka i rynek sztuki/Art criticism and the market [materiały pokonferencyjne], red. Dorota Monkiewicz, Hanna Wróblewska, Paulina Rymkiewicz, Warszawa 2008

Nowoczesność kolekcji [materiały pokonferencyjne], red. nauk. Tomasz F. de Rosset, Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Katarzyna Lewandowska, Toruń 2010.

Thorton S., Siedem dni w świecie sztuki, 2011.

Zboralska K., Przewodnik po galeriach sztuki. Sztuka inwestowania w sztukę, t. 1-3, Warszawa 2004-2013.

Zboralska K., 101 polskich artystów współczesnych. Wybitnych, uznanych, debiutujących, Warszawa 2019.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student wymienia mechanizmy rynku obrotu dziełami sztuki współczesnej

Student analizuje je i charakteryzuje zmiany wartości dzieł sztuki

Student potrafi zidentyfikować podmioty uczestniczące w obrocie dziełami sztuki i ich role

Student porównuje wartości dzieł sztuki, klasyfikuje dzieła sztuki w zależności od ich pozycji na rynku, porządkuje dane z rynku sztuki

Student nawiązuje współpracę z instytucjami działającymi na rynku sztuki współczesnej w celu gromadzenia danych

Opis ECTS:

udział w zajęciach - 30 godz. = 2 p.

lektura - 1/2 p.

przygotowanie zadań - 1/2 p.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności studentów podczas dyskusji

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Białonowska
Prowadzący grup: Magdalena Białonowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Białonowska
Prowadzący grup: Magdalena Białonowska
Strona przedmiotu: http://kqdr3q6
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresu rynku dzieł sztuki współczesnej. Celem zajęć jest zaprezentowanie studentom wiedzy nt. uczestników i podmiotów tego sektora rynku, tendencji i mechanizmów .

Pełny opis:

Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresu rynku dzieł sztuki współczesnej. Celem zajęć jest zaprezentowanie studentom wiedzy nt. uczestników i podmiotów tego sektora rynku, tendencji i mechanizmów poprzez analizę materiałów dotyczących rynku sztuki współczesnej (filmy; wykłady ekspertów, artystów, kolekcjonerów, kuratorów)

Literatura:

Banasik J., 5 356 000 albo rynek w peryferyjnym polu sztuki, „SZUMU” (nr 2/2013)

https://magazynszum.pl/5-356-000-albo-rynek-w-peryferyjnym-polu-sztuki/

Krytyka i rynek sztuki/Art criticism and the market [materiały pokonferencyjne], red. Dorota Monkiewicz, Hanna Wróblewska, Paulina Rymkiewicz, Warszawa 2008

Nowoczesność kolekcji [materiały pokonferencyjne], red. nauk. Tomasz F. de Rosset, Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Katarzyna Lewandowska, Toruń 2010.

Thorton S., Siedem dni w świecie sztuki, 2011.

Zboralska K., Przewodnik po galeriach sztuki. Sztuka inwestowania w sztukę, t. 1-3, Warszawa 2004-2013.

Zboralska K., 101 polskich artystów współczesnych. Wybitnych, uznanych, debiutujących, Warszawa 2019.

Wykłady on-line:

https://ingart.pl/pl/dzialalnosc/zawodowiec/2020

https://ingart.pl/pl/dzialalnosc/zawodowiec/_a_z_2021

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)