Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia sztuki średniowiecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-HSŚć Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki średniowiecznej
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a29de4583f8764fc28366cf2c2c7525d4%40thread.tacv2/conversations?groupId=1ce1cf56-81a5-44f0-a010-0e14d6b78d7a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKiŚ1_W03

ODKiŚ1_U01

ODKiŚ1_U09

ODKiŚ1_K03

Skrócony opis:

Podczas ćwiczeń studenci zapoznają się z najważniejszymi obiektami średniowiecznej architektury polskiej, wraz z ich wystrojem plastycznym. Podczas ćwiczeń studenci będą prezentować referaty na zadane tematy w oparciu o wskazaną bibliografię.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są średniowiecznej architekturze i plastyce polskiej. Obejmują omówienie najważniejszych obiektów sakralnych pod względem architektonicznym z odwołaniami do wystroju rzeźbiarskiego. Na pierwszych zajęciach zostaną przydzielone referaty wraz z terminarzem wystapień.

Literatura:

Każdy student otrzyma indywidualne wskazówki bibliograficzne.

Literatura ogólna:

1. Sztuka romańska. Architektura - rzeźba - malarstwo, red. R. Toman, Olsztyn 2000;

2. Sztuka gotyku. Architektura - rzeźba - malarstwo, red. R. Tomana, Oldenburg 2000.

3. Z. Świechowski, Sztuka polska. Romanizm, t. 1, Warszawa 2004, 2006.

4. Sz. Skibiński, K. Zalewska-Lorkiewicz, Sztuka polska. Gotyk, t. 2, Warszawa 2010.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

2 pkt ECTS to 30 h uczestnictwa studentów w ćwiczeniach oraz 30 h na przygotowanie referatu oraz prezentacji multimedialnej na podstawie zadanej literatury

Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie elementarne fakty i pojęcia z zakresu ochrony dóbr kultury i nauk o sztuce z uwzględnieniem problematyki konserwacji i archeologii oraz zależności między nimi. W tym ma wiedzę o rozwoju sztuki od starożytności do współczesności. Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania zabytków. Posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów i opinii na temat dóbr kultury, a także skonstruować logiczne wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym na temat ochrony dóbr kultury oraz przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami. Jest gotowy do brania odpowiedzialności za dziedzictwo minionych epok.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest przygotowanie referatu wraz z prezentacją ppt, oraz przedstawienie tematu podczas ćwiczeń w wyznaczonym terminie.

Student ma obowiązek 100% uczestnictwa w ćwiczeniach prowadzonych on-line. W przypadku nieobecności usprawiedliwienie jest możliwe po okazaniu stosownego zwolnienia lekarskiego lub innego rodzaju zaświadczenia/usprawiedliwienia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Romana Rupiewicz
Prowadzący grup: Romana Rupiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Romana Rupiewicz
Prowadzący grup: Romana Rupiewicz
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a29de4583f8764fc28366cf2c2c7525d4%40thread.tacv2/conversations?groupId=1ce1cf56-81a5-44f0-a010-0e14d6b78d7a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas ćwiczeń studenci zapoznają się z najważniejszymi obiektami średniowiecznej architektury polskiej, wraz z ich wystrojem plastycznym. Podczas ćwiczeń studenci będą prezentować referaty na zadane tematy w oparciu o wskazaną bibliografię.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są średniowiecznej architekturze europejskiej, w tym polskiej. Obejmują omówienie najważniejszych obiektów sakralnych pod względem architektonicznym z odwołaniami do wystroju rzeźbiarskiego. Na pierwszych zajęciach zostaną przydzielone referaty wraz z terminarzem wystapień.

Literatura:

Każdy student otrzyma indywidualne wskazówki bibliograficzne.

Literatura ogólna:

1. Sztuka romańska. Architektura - rzeźba - malarstwo, red. R. Toman, Olsztyn 2000;

2. Sztuka gotyku. Architektura - rzeźba - malarstwo, red. R. Tomana, Oldenburg 2000.

3. Z. Świechowski, Sztuka polska. Romanizm, t. 1, Warszawa 2004, 2006.

4. Sz. Skibiński, K. Zalewska-Lorkiewicz, Sztuka polska. Gotyk, t. 2, Warszawa 2010.

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość terminologii historii architektury oraz podstawowa znajomość historii sztuki polskiej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Romana Rupiewicz
Prowadzący grup: Romana Rupiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.