Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Informatyczne podstawy projektowania CAD

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-IPPCAD Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Informatyczne podstawy projektowania CAD
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy: Fakultety dla 3 roku
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

ODKiŚ1_U01

Skrócony opis:

Intensywny kurs projektowania z użyciem nowoczesnego oprogramowania inżynierskiego

Pełny opis:

Całość zagadnień poruszanych na zajęciach, ma na celu przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy dotyczącej obsługi

programu typu CAD. Treście przekazywane w ramach zajęć mają na celu zbudowanie wysokiej sprawności posługiwania się

oprogramowaniem kosynierskim przez słuchaczy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

MATERIALY DYDAKTYCZNE szkolenia Autodesk Map3D realizowanego w zadaniu 41 „Rozszerzenie i certyfikacji kwalifikacji studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej” w ramach projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”

Literatura dodatkowa:

Sikorski P., Żołnierczuk M. 2016. AutoCAD w architekturze krajobrazu. Wydawnictwo SGGW, Warszawa

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ODKiŚ1_U01 - Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania zabytków w zakresie projektowania, modernizacji i rewaloryzacji obiektów w przestrzeni na terenach objętych formami ochrony konserwatorskiej przy użyciu programów wektorowych typu CAD.

Metody i kryteria oceniania:

Wykonanie dziesięciu rysunków technicznych w programie AutoCAD. Za każde zadanie można uzyskać maksymalnie 5

pkt. Cześć zadan w formie ćwiczeń rysunkowych realizowana w formie e-learning (udział w warsztatach projektowych dla

studentów,wyjazd).

Łącznie można uzyskać 50 pkt.

Na ocenę końcową składają się punkty uzyskane z zadań:

Punktacja:

≥95% - 5.0

≥90% - 4.5

≥80% - 4.0

≥70% - 3.5

≥60% - 3.0

<60% - 2.0

ocena 2 (ndst): student nie zna podstawowych metody, technik, narzędzi i materiałów stosowane przy rozwiązywaniu, nie umie wykonać prostych zadań inżynierskich z zakresu podstaw projektowania CAD.

ocena 3 (dst): student opanował umiejętności w stopniu ograniczonym podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane

przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu podstaw projektowania CAD

ocena 4 (db): student opanował w pełni podstawowe umiejętności z zakresu podstawowych metod, technik, narzędzi i materiałów

stosowanych przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu podstaw projektowania CAD

ocena 5 (bdb): student opanował w pełni podstawowe i szczegółowe umiejętności z podstaw projektowania CAD.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Długoński
Prowadzący grup: Andrzej Długoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Intensywny kurs projektowania z użyciem nowoczesnego oprogramowania inżynierskiego.

Pełny opis:

Całość zagadnień poruszanych na zajęciach, ma na celu przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy dotyczącej obsługi

programu typu CAD. Treście przekazywane w ramach zajęć mają na celu zbudowanie wysokiej sprawności posługiwania się

oprogramowaniem kosynierskim przez słuchaczy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

MATERIALY DYDAKTYCZNE szkolenia Autodesk Map3D realizowanego w zadaniu 41 „Rozszerzenie i certyfikacji kwalifikacji studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej” w ramach projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”

Literatura dodatkowa:

Sikorski P., Żołnierczuk M. 2016. AutoCAD w architekturze krajobrazu. Wydawnictwo SGGW, Warszawa

Wymagania wstępne:

Podstawowe umiejętności pracy z komputerem w środowisku Windows.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Długoński
Prowadzący grup: Andrzej Długoński
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa83fdeda385148ebb0d7eceb3216302e%40thread.tacv2/conversations?groupId=6a3085b2-a3f1-4218-91d7-7527c1c9fb31&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Intensywny kurs projektowania z użyciem nowoczesnego oprogramowania inżynierskiego.

Pełny opis:

Całość zagadnień poruszanych na zajęciach, ma na celu przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy dotyczącej obsługi

programu typu CAD. Treście przekazywane w ramach zajęć mają na celu zbudowanie wysokiej sprawności posługiwania się

oprogramowaniem kosynierskim przez słuchaczy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

MATERIALY DYDAKTYCZNE szkolenia Autodesk Map3D realizowanego w zadaniu 41 „Rozszerzenie i certyfikacji kwalifikacji studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej” w ramach projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”

Literatura dodatkowa:

Sikorski P., Żołnierczuk M. 2016. AutoCAD w architekturze krajobrazu. Wydawnictwo SGGW, Warszawa

Wymagania wstępne:

Podstawowe umiejętności pracy z komputerem w środowisku Windows.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.