Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody i techniki konserwacji znalezisk archeologicznych, obiektów zabytkowych i dzieł sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-MiTKZA Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Metody i techniki konserwacji znalezisk archeologicznych, obiektów zabytkowych i dzieł sztuki
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza: K_W02, K_W05

Umiejętności: K_U05, K-U06, K_U14K_U20,

Kompetencje: K_K04


OPIS ECTS:

Udział w zajęciach: 30 godz.

Przygotowanie do zajęć: 20 godz.

Konsultacje: 10 godz

Suma godzin: 60 godz.

Punkty ECTS 60:30=2 pkt

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z zasadami konserwatorskiego postępowania z różnego rodzaju obiektami zabytkowymi, a także z metodami konserwacji wszelkiego rodzaju zabytków, zarówno ruchomych jak i obiektów architektonicznych.

Pełny opis:

Zasady postępowania konserwatorskiego, przyczyny niszczenia materii zabytkowej oraz sposoby przeciwdziałania tym zjawiskom.

Podstawy etyczne podejmowania działań konserwatorskich.

Podstawy naukowe stosowania różnych metod konserwacji i stosowania zasad konserwatorskich.

Metody konserwacji:

- żelaza archeologicznego,

- żelaznych przedmiotów historycznych,

- przedmiotów wykonanych z metali kolorowych,

- przedmiotów z kości i rogu,

- archeologicznych zabytków skórzanych,

- przedmiotów skórzanych historycznych,

- drewna archeologicznego,

- przedmiotów drewnianych historycznych (mebli),

- ceramiki,

- szkła archeologicznego i szkła historycznego,

- papieru,

- tkanin,

- przedmiotów wykonanych z kamienia,

- malarstwa tablicowego i krosnowego,

- malarstwa ściennego,

- rzeźby drewnianej,

- obiektów architektonicznych drewnianych,

- obiektów architektonicznych murowanych,

- zabytkowych form ziemnych

Część zajęć poświęcona będzie praktycznym czynnościom związanym z konserwacją przedmiotu.

Literatura:

Literatura podstawowa

Z. Kobyliński (red.) Pierwsza pomoc dla zabytków archeologicznych, Warszawa 1998

W Ślesiński, Konserwacja zabytków sztuki, malarstwo sztalugowe i ścienne, Warszawa 1995

W. Ślesiński, Konserwacja zabytków sztuki, Rzeźba, Warszawa 1995

W. Ślesiński, Konserwacja zabytków sztuki, Rzemiosło artystyczne, Warszawa 1995

W. Borusiewicz, Konserwacja zabytków budownictwa murowanego, Warszawa 1985

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: K_W02, K_W05

Umiejętności: K_U05, K-U06, K_U14K_U20,

Kompetencje: K_K04

OPIS ECTS:

Udział w zajęciach: 30 godz.

Przygotowanie do zajęć: 20 godz.

Konsultacje: 10 godz

Suma godzin: 60 godz.

Punkty ECTS 60:30=2 pkt

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszcza się dwie nieobecności); przygotowanie prezentacji na wybrany temat; zreferowanie przygotowanego tematu

udział w dyskusji nad prezentowanymi tematami; wykonanie konserwacji i opis wykonanych prac.

Ocena:

ndst.: student nie ma podstawowej wiedzy o metodach i technikach konserwacji znalezisk archeologicznych, obiektów zabytkowych i dzieł sztuki

dst: student ma wybiórczą wiedzę o metodach i technikach konserwacji znalezisk archeologicznych, obiektów zabytkowych i dzieł sztuki

db: student ma dobrą wiedzę o metodach i technikach konserwacji znalezisk archeologicznych, obiektów zabytkowych i dzieł sztuk

bdb: student ma odpowiednią wiedzę o metodach i technikach konserwacji znalezisk archeologicznych, obiektów zabytkowych i dzieł sztuki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wawrzeniuk
Prowadzący grup: Joanna Wawrzeniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z zasadami konserwatorskiego postępowania z różnego rodzaju obiektami zabytkowymi, a także z metodami konserwacji wszelkiego rodzaju zabytków, zarówno ruchomych jak i obiektów architektonicznych.

Pełny opis:

Zasady postępowania konserwatorskiego, przyczyny niszczenia materii zabytkowej oraz sposoby przeciwdziałania tym zjawiskom.

Podstawy etyczne podejmowania działań konserwatorskich.

Podstawy naukowe stosowania różnych metod konserwacji i stosowania zasad konserwatorskich.

Metody konserwacji:

- żelaza archeologicznego,

- żelaznych przedmiotów historycznych,

- przedmiotów wykonanych z metali kolorowych,

- przedmiotów z kości i rogu,

- archeologicznych zabytków skórzanych,

- przedmiotów skórzanych historycznych,

- drewna archeologicznego,

- przedmiotów drewnianych historycznych (mebli),

- ceramiki,

- szkła archeologicznego i szkła historycznego,

- papieru,

- tkanin,

- przedmiotów wykonanych z kamienia,

- malarstwa tablicowego i krosnowego,

- malarstwa ściennego,

- rzeźby drewnianej,

- obiektów architektonicznych drewnianych,

- obiektów architektonicznych murowanych,

- zabytkowych form ziemnych

Część zajęć poświęcona będzie praktycznym czynnościom związanym z konserwacją przedmiotu.

Literatura:

Literatura podstawowa

Z. Kobyliński (red.) Pierwsza pomoc dla zabytków archeologicznych, Warszawa 1998

W Ślesiński, Konserwacja zabytków sztuki, malarstwo sztalugowe i ścienne, Warszawa 1995

W. Ślesiński, Konserwacja zabytków sztuki, Rzeźba, Warszawa 1995

W. Ślesiński, Konserwacja zabytków sztuki, Rzemiosło artystyczne, Warszawa 1995

W. Borusiewicz, Konserwacja zabytków budownictwa murowanego, Warszawa 1985

Dodatkowa literatura zostanie podana na zajęciach

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza o zabytkach i sposobach ich pozyskiwania

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.