Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Niematerialne dziedzictwo kulturowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-NDK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Niematerialne dziedzictwo kulturowe
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKiŚ1_W03

Skrócony opis:

Wykład, którego celem jest zapoznanie studenta z definicją pojęcia niematerialnego dziedzictwa kulturowego, wiedzą na temat przykładowych jego przejawów oraz umiejętnością badania tego zjawiska.

Pełny opis:

Wykład, którego celem jest zapoznanie studenta z definicją pojęcia niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jego podstawami prawnymi i organizacyjnymi, wiedzą na temat przykładowych jego przejawów oraz umiejętnością badania tego zjawiska. Podczas wykładu zostaną omówione wybrane zjawiska wpisane na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego z zakresu świąt i obrzędów związanych z rokiem liturgicznym i innymi lokalnymi obchodami oraz polskie tańce narodowe, czy wiedza związana z zanikającymi zawodami lub umiejętnościami.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dz. U. 2011 nr 172 poz 1018.

2. Aktualizowane na bieżąco informacje ze strony internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa: http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Krajowa_inwentaryzacja/Krajowa_lista_NDK/

3. Z. Gloger, Rok polski w życiu, tradycyi i pieśni, Ciechanów 1994.

4. Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 1-4, Warszawa 1996.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

ODKiŚ1_W03 - zna i rozumie elementarne fakty i pojęcia z zakresu ochrony dóbr kultury i nauk o sztuce z uwzględnieniem problematyki konserwacji i archeologii oraz zależności między nimi. W tym ma wiedzę o niematerialnym dziedzictwie kulturowym.

opis ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

uczestnictwo w wykładzie: 30 godz.

samodzielna lektura: 10-15 godz.

przygotowanie do testu: 10-15 godz.

suma godzin: 60 [60/50(25)=2]

liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Wykład będzie prowadzony zdalnie za pośrednictwem platformy MS Teams.

Metody oceny:

Na ocenę końcową składają się:

1. obowiązkowa obecność (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze)

2. ocena z pisemnego egzaminu (w formie testu z pytaniami otwartymi i zamkniętymi rozwiązywanego stacjonarnie) obejmującego zakres przerobiony na zajęciach

Na ocenę bardzo dobrą (5) student: nie przekroczył dopuszczalnego limitu nieobecności. Wykazał się bardzo dobrą znajomością z dziedziny niematerialnego dziedzictwa kulturowego na egzaminie końcowym.

Na ocenę dobrą (4) student: nie przekroczył dopuszczalnego limitu nieobecności. Wykazał się dobrą znajomością z dziedziny niematerialnego dziedzictwa kulturowego na egzaminie końcowym.

Na ocenę dostateczną (3) student: nie przekroczył dopuszczalnego limitu nieobecności. Wykazał się dostateczną znajomością z dziedziny niematerialnego dziedzictwa kulturowego na egzaminie końcowym.

Na ocenę niedostateczną (2) student: przekroczył dopuszczalny limit nieobecności i/lub wykazał się niedostateczną znajomością z dziedziny niematerialnego dziedzictwa kulturowego na egzaminie końcowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ponińska
Prowadzący grup: Katarzyna Ponińska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGUxMDc4NTItMzBmYi00OTkyLThlYmEtYTY0ZjRlZjM0YzMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%229507db71-555a-47c6-a321-cd31f420d078%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot, którego celem jest zapoznanie studenta z definicją pojęcia niematerialnego dziedzictwa kulturowego, wiedzą na temat przykładowych jego przejawów oraz umiejętnością badania tego zjawiska.

Pełny opis:

Przedmiot, którego celem jest zapoznanie studenta z definicją pojęcia niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jego podstawami prawnymi i organizacyjnymi, wiedzą na temat przykładowych jego przejawów oraz umiejętnością badania tego zjawiska. Podczas wykładu zostaną omówione wybrane zjawiska wpisane na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego z zakresu świąt i obrzędów związanych z rokiem liturgicznym i innymi lokalnymi obchodami oraz polskie tańce narodowe, czy wiedza związana z zanikającymi zawodami lub umiejętnościami.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dz. U. 2011 nr 172 poz 1018.

2. Aktualizowane na bieżąco informacje ze strony internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa: http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Krajowa_inwentaryzacja/Krajowa_lista_NDK/

3. Z. Gloger, Rok polski w życiu, tradycyi i pieśni, Ciechanów 1994.

4. Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 1-4, Warszawa 1996.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ponińska
Prowadzący grup: Katarzyna Ponińska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aFLOT5yXcmsR_cOr7YCRvjZ9OhTTDqXB1Fr7tEi9-nGI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=46932a8b-ddb6-426f-b131-2788909e7a21&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład, którego celem jest zapoznanie studenta z definicją pojęcia niematerialnego dziedzictwa kulturowego, wiedzą na temat przykładowych jego przejawów oraz umiejętnością badania tego zjawiska.

Pełny opis:

Wykład, którego celem jest zapoznanie studenta z definicją pojęcia niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jego podstawami prawnymi i organizacyjnymi, wiedzą na temat przykładowych jego przejawów oraz umiejętnością badania tego zjawiska. Podczas wykładu zostaną omówione wybrane zjawiska wpisane na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego z zakresu świąt i obrzędów związanych z rokiem liturgicznym i innymi lokalnymi obchodami oraz polskie tańce narodowe, czy wiedza związana z zanikającymi zawodami lub umiejętnościami.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dz. U. 2011 nr 172 poz 1018.

2. Aktualizowane na bieżąco informacje ze strony internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa: http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Krajowa_inwentaryzacja/Krajowa_lista_NDK/

3. Z. Gloger, Rok polski w życiu, tradycyi i pieśni, Ciechanów 1994.

4. Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 1-4, Warszawa 1996.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.