Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do historii sztuki. Plastyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-WHSP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do historii sztuki. Plastyka
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKiŚ1_W01

Skrócony opis:

Zajęcia zapoznają studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu historii plastyki.

Pełny opis:

Zajęcia składają się z wykładu oraz ćwiczeń. W trakcie zajęć studenci poznają podstawowe pojęcia z zakresu historii plastyki. Wprowadzane są i omawiane, na licznych przykładach, pojęcia takie jak kompozycja, perspektywa, barwa, światłocień, faktura. Omawiane są techniki stosowane w malarstwie, rzeźbie, grafice. Omawiane są ornamenty zdobnicze w rozwoju historycznym. Wprowadzane są i omawiane podstawowe pojęcia z kostiumologii.

Literatura:

Czyż A. S., Gutowski B., Nekropolie kresowe. Skrypt dla inwentaryzatorów zabytkowych cmentarzy dawnych Kresów Wschodnich, Warszawa 2008; Gutkowska-Rychlewska M., Historia ubiorów, Wrocław 1968; Owen J., Ornament. Przykłady rozmaitych stylów w sztuce zdobniczej i architekturze, tłum. Sadowski R., Kolczyńska J., Warszawa 2008; Rzepińska M., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Kraków 1983 (lub następne wyd.); Sieradzka A., Tysiąc lat ubiorów w Polsce, Warszawa 2003; Słownik terminologiczny sztuk pięknych. Wydanie nowe, wyd. PWN, Warszawa 1996.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna terminologię używaną w ochronie dóbr kultury i historii sztuki,

w tym w konserwacji zabytków.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę, w formie ustnej. Student musi zidentyfikować i omówić problemy (np. terminologię) odnoszącą się do czterech pokazywanych zabytków. Pytania mogą dotyczyć zabytków malarskich, rzeźbiarskich, a także ornamentów zdobniczych i elementów historycznego ubioru.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Badach
Prowadzący grup: Artur Badach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia zapoznają studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu historii plastyki.

Pełny opis:

Zajęcia składają się z wykładu oraz ćwiczeń. W trakcie zajęć studenci poznają podstawowe pojęcia z zakresu historii plastyki. Wprowadzane są i omawiane, na licznych przykładach, pojęcia takie jak kompozycja, perspektywa, barwa, światłocień, faktura. Omawiane są techniki stosowane w malarstwie, rzeźbie, grafice. Omawiane są ornamenty zdobnicze w rozwoju historycznym. Wprowadzane są i omawiane podstawowe pojęcia z kostiumologii.

Literatura:

Czyż A. S., Gutowski B., Nekropolie kresowe. Skrypt dla inwentaryzatorów zabytkowych cmentarzy dawnych Kresów Wschodnich, Warszawa 2008; Gutkowska-Rychlewska M., Historia ubiorów, Wrocław 1968; Owen J., Ornament. Przykłady rozmaitych stylów w sztuce zdobniczej i architekturze, tłum. Sadowski R., Kolczyńska J., Warszawa 2008; Rzepińska M., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Kraków 1983 (lub następne wyd.); Sieradzka A., Tysiąc lat ubiorów w Polsce, Warszawa 2003; Słownik terminologiczny sztuk pięknych. Wydanie nowe, wyd. PWN, Warszawa 1996.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.