Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do historii sztuki. Techniki artystyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-WHSTA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do historii sztuki. Techniki artystyczne
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKiŚ1_W01


Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: nabycie przez studenta umiejętności rozpoznawania technik artystycznych oraz podstawowej wiedzy na ich temat.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z najważniejszymi technikami artystycznymi ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich historię, stosowane materiały oraz sposób wykonania wraz ze znajomością podstawowego słownictwa związanego z tymi zagadnieniami. Ponadto uświadomienie różnorodnych problemów technologicznych oraz kwestii dotyczących sposobów utrwalenia prac wykonywanych w odmiennych technikach i odpowiedniego przechowywania ich.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Fuga, Techniki i materiały, Warszawa 2008.

2. J. Werner, Podstawy technologii malarstwa i grafiki, Warszawa 1989.

3. W. Ślesiński, Techniki malarskie spoiwa organiczne, Warszawa 1984.

4. W. Ślesiński, Techniki malarskie spoiwa mineralne, Warszawa 1983.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

ODKiŚ1_W01 - zna terminologię używaną w ochronie dóbr kultury i historii sztuki, w tym w dziedzinie stosowanych technik artystycznych

opis ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

uczestnictwo w wykładzie: 30 godz.

samodzielna lektura: 10-15 godz.

przygotowanie do kolokwium: 10-15 godz.

suma godzin: 60 [60/50(25)=2]

liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Wykład będzie prowadzony zdalnie za pośrednictwem platformy MS Teams.

Metody oceny:

Na ocenę końcową składają się:

1. obowiązkowa obecność (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze)

2. ocena z pisemnego kolokwium (w formie testu z pytaniami otwartymi i zamkniętymi rozwiązywanego stacjonarnie) obejmującego zakres przerobiony na zajęciach

Na ocenę bardzo dobrą (5) student: nie przekroczył dopuszczalnego limitu nieobecności. Wykazał się bardzo dobrą znajomością technik artystycznych i terminologii z nimi związanej na kolokwium końcowym.

Na ocenę dobrą (4) student: nie przekroczył dopuszczalnego limitu nieobecności. Wykazał się dobrą znajomością technik artystycznych i terminologii z nimi związanej na kolokwium końcowym.

Na ocenę dostateczną (3) student: nie przekroczył dopuszczalnego limitu nieobecności. Wykazał się dostateczną znajomością technik artystycznych i terminologii z nimi związanej na kolokwium końcowym.

Na ocenę niedostateczną (2) student: przekroczył dopuszczalny limit nieobecności i / lub wykazał się niedostateczną znajomością technik artystycznych i terminologii z nimi związanej na kolokwium końcowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ponińska
Prowadzący grup: Katarzyna Ponińska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2ZmZGU2YzUtOTU3OS00MDM0LTlhN2UtY2U1NDMxYWIwY2Y3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%229507db71-555a-47c6-a321-cd31f420d078%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: nabycie przez studenta umiejętności rozpoznawania technik artystycznych oraz podstawowej wiedzy na ich temat.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z najważniejszymi technikami artystycznymi ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich historię, stosowane materiały oraz sposób wykonania wraz ze znajomością podstawowego słownictwa związanego z tymi zagadnieniami. Ponadto uświadomienie różnorodnych problemów technologicznych oraz kwestii dotyczących sposobów utrwalenia prac wykonywanych w odmiennych technikach i odpowiedniego przechowywania ich.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Fuga, Techniki i materiały, Warszawa 2008.

2. J. Werner, Podstawy technologii malarstwa i grafiki, Warszawa 1989.

3. W. Ślesiński, Techniki malarskie spoiwa organiczne, Warszawa 1984.

4. W. Ślesiński, Techniki malarskie spoiwa mineralne, Warszawa 1983.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ponińska
Prowadzący grup: Katarzyna Ponińska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aPS_ho1K2J_Csr4-AIVVrS2IA2mfObJ6W-3OMPyTvRq41%40thread.tacv2/conversations?groupId=ad632786-8194-4c73-9367-f07c4c904777&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: nabycie przez studenta umiejętności rozpoznawania technik artystycznych oraz podstawowej wiedzy na ich temat.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z najważniejszymi technikami artystycznymi ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich historię, stosowane materiały oraz sposób wykonania wraz ze znajomością podstawowego słownictwa związanego z tymi zagadnieniami. Ponadto uświadomienie różnorodnych problemów technologicznych oraz kwestii dotyczących sposobów utrwalenia prac wykonywanych w odmiennych technikach i odpowiedniego przechowywania ich.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Fuga, Techniki i materiały, Warszawa 2008.

2. J. Werner, Podstawy technologii malarstwa i grafiki, Warszawa 1989.

3. W. Ślesiński, Techniki malarskie spoiwa organiczne, Warszawa 1984.

4. W. Ślesiński, Techniki malarskie spoiwa mineralne, Warszawa 1983.

Wymagania wstępne:

Wykład prowadzony zdalnie za pośrednictwem platformy MS Teams. Zaliczenie w formie testu pisanego stacjonarnie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.