Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do historii sztuki. Urbanistyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-WHSU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do historii sztuki. Urbanistyka
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKiŚ1_W01

ODKiŚ1_U01

Skrócony opis:

Celem jest poznanie podstawowych pojęć z zakresu urbanistyki i historii rozwoju planowania miast od antyku po współczesność (Polska i Europa).

Pełny opis:

W ramach tego przedmiotu student uzyskuje podstawową wiedzę na temat historii urbanistyki europejskiej (wykład wzbogacony prezentacją multimedialną) i historii rozplanowania miast w Polsce (referaty przygotowane przez studentów, korygowane i uzupełniane w trakcie i po jego wygłoszeniu przez wykładowcę).

Uzasadnienie pkt. ECTS:

1. udział w zajęciach = 30 godz.

2. przygotowanie referatu = 20 godz.

3. konsultacje = 1 godz.

4. samodzielna lektura wskazanej literatury = 9 godz.

Razem: 60 godz. : 30 godz. = 2 pkt. ECTS

Literatura:

Bibliografia podstawowa:

Wojciech Kalinowski, Zarys historii budowy miast w Polsce do połowy XIX wieku, Toruń 1966.

Tadeusz Wróbel, Zarys historii budowy miast, Wrocław 1971.

Wacław Ostrowski, Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i środowisko, Warszawa 2001.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

Zna terminologię używaną w ochronie dóbr kultury i historii sztuki, w tym konserwacji zabytków.

UMIEJĘTNOŚCI:

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania zabytków.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są na zasadzie wykładu połączonego z ćwiczeniami. Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie przygotowanego i wygłoszonego referatu (grupa 2-3 os.). Do każdego referatu prowadzący przygotowuje ćwiczenia, które studenci rozwiązują zwykle w grupach 2-3 osobowych.

Kryteria oceny:

- na ocenę 2 (niedost.): nie umie zaprezentować przyswojonego materiału lub referat jest nie na temat.

- na ocenę 3 (dost.): poprawnie wykorzystuje część przyswojonego materiału.

- na ocenę 4 (db.): poprawnie wykorzystuje przyswojony materiał oraz potrafi go porównać.

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi poprawnie wykorzystać zaprezentowany w trakcie zajęć materiał, potrafi go porównać i przeanalizować.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Wiraszka
Prowadzący grup: Marta Wiraszka
Strona przedmiotu: http://x90fkic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem jest poznanie podstawowych pojęć z zakresu urbanistyki i historii rozwoju planowania miast od antyku po współczesność (Polska i Europa).

Pełny opis:

W ramach tego przedmiotu student uzyskuje podstawową wiedzę na temat historii urbanistyki europejskiej (wykład wzbogacony prezentacją multimedialną) i historii rozplanowania miast w Polsce (referaty przygotowane przez studentów, korygowane i uzupełniane w trakcie i po jego wygłoszeniu przez wykładowcę).

Uzasadnienie pkt. ECTS:

1. udział w zajęciach = 30 godz.

2. przygotowanie referatu = 20 godz.

3. konsultacje = 1 godz.

4. samodzielna lektura wskazanej literatury = 9 godz.

Razem: 60 godz. : 30 godz. = 2 pkt. ECTS

Literatura:

Podstawowa:

W. Ostrowski, Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i środowisko, Warszawa 2001.

T. Wróbel, Zarys historii budowy miast, Warszawa 1971.

W. Kalinowski, Zarys historii budowy miast w Polsce do połowy XIX wieku, Toruń 1966.

Miasta polskie w Tysiącleciu, t. 1-2, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965.

Uzupełniająca:

K.K. Pawłowski, Francuska myśl urbanistyczna epoki Oświecenia. Geneza, rozwój, role w kształtowaniu metod planowania miast w Europie, Warszawa 1970.

K. Dumała, Przemiany przestrzenne miast i rozwój osiedli przemysłowych w Królestwie Polskim w latach 1831-1869, Wrocław 1974.

W. Kalinowski, Rozwój i rozbudowa miast polskich w okresie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, Warszawa 1998.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Wiraszka
Prowadzący grup: Marta Wiraszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem jest poznanie podstawowych pojęć z zakresu urbanistyki i historii rozwoju planowania miast od antyku po początek XX w. (Polska i Europa).

Pełny opis:

W ramach tego przedmiotu student uzyskuje podstawową wiedzę na temat historii urbanistyki europejskiej (wykład wzbogacony prezentacją multimedialną) i historii rozplanowania miast w Polsce (referaty przygotowane przez studentów, korygowane i uzupełniane w trakcie i po jego wygłoszeniu przez wykładowcę).

Uzasadnienie pkt. ECTS:

1. udział w zajęciach = 30 godz.

2. przygotowanie referatu = 20 godz.

3. konsultacje = 1 godz.

4. samodzielna lektura wskazanej literatury = 9 godz.

Razem: 60 godz. : 30 godz. = 2 pkt. ECTS

Literatura:

Podstawowa:

W. Ostrowski, Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i środowisko, Warszawa 2001.

T. Wróbel, Zarys historii budowy miast, Warszawa 1971.

W. Kalinowski, Zarys historii budowy miast w Polsce do połowy XIX wieku, Toruń 1966.

Miasta polskie w Tysiącleciu, t. 1-2, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965.

Uzupełniająca:

K.K. Pawłowski, Francuska myśl urbanistyczna epoki Oświecenia. Geneza, rozwój, role w kształtowaniu metod planowania miast w Europie, Warszawa 1970.

K. Dumała, Przemiany przestrzenne miast i rozwój osiedli przemysłowych w Królestwie Polskim w latach 1831-1869, Wrocław 1974.

W. Kalinowski, Rozwój i rozbudowa miast polskich w okresie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, Warszawa 1998.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.