Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do ochrony dóbr kultury i środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-WODKS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0219) Sztuka (inne)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do ochrony dóbr kultury i środowiska
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aGQwykpLkDqlq14d6BTzeCP_BC6-evJPXUdwBQ5riFXg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3dea0896-c47d-41fb-8422-f8a7d5a9d352&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKiŚ1_W09

ODKiŚ1_U03Skrócony opis:

Poznanie specyfiki kierunku.

Pełny opis:

Zajęcia wprowadzają w specyfikę studiów ODKiS, zapoznają z interdyscyplinarnością kierunku i składowymi dziedzin stanowiącą przedmiot nauki. Zajęcia dają podstawowe narzędzia metodologiczne. Zajęcia prowadzone są w formule ćwiczeń, która zakłada aktywność studentów. Wykładowca na kilku pierwszych zajęciach wprowadza studentów w specyfikę kierunku. Studenci następnie są zobowiązani do aktywnego przygotowywania się na zajęcia. Na podstawie wyznaczonych lektur, wskazanej literatury fachowej i samodzielnie wyszukanych publikacji naukowych przygotowują referaty, prezentacje i prace pisemne, z których ocena jest komponentem oceny zaliczeniowej.

Literatura:

M. P. Markowski, Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Kraków 2013.

E. Umberto, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, tłum. G. Jurkowlaniec, Warszawa 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

2 ECTS - 30 godzin pracy w sali i 30 godzin pracy własnej studenta

Wiedza.

Absolwent rozumie elementarne fakty i pojęcia w obszarze norm etycznych

obowiązujących w ochronie środowiska przyrodniczego oraz

ochronie zabytków.

Umiejętności.

Absolwent potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą

terminologię używaną w ochronie dziedzictwa przyrodniczego.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia odbywają się online w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu aplikacji MS Teams.

Obowiązkowa obecność na zajęciach, dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności, oddanie jednej pracy w terminie - historia i opis zabytku z użyciem przypisów, bibliografii, z ilustracjami. Czytanie zadanych lektur. Nieterminowe oddanie pracy skutkuje obniżeniem oceny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Skrodzka
Prowadzący grup: Agnieszka Skrodzka
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aac698300c1c34c3ea9779462cb42cf7d%40thread.tacv2/conversations?groupId=6835cbd5-47a0-458d-8db4-44bd62b0d5d4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poznanie specyfiki kierunku.

Pełny opis:

Wstęp do ochrony dóbr kultury i środowiska - studia I stopnia stacjonarne

Literatura:

E. Umberto, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, tłum. G. Jurkowlaniec, Warszawa 2007.

Papież Franciszek, Encyklika Laudato si', 2015

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość najnowszej historii powszechnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Skrodzka
Prowadzący grup: Agnieszka Skrodzka
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aGQwykpLkDqlq14d6BTzeCP_BC6-evJPXUdwBQ5riFXg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3dea0896-c47d-41fb-8422-f8a7d5a9d352&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z podstawowymi informacjami na temat dziedzin które będą przybliżone w trakcie studiów.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w formule ćwiczeń, która zakłada aktywność studentów. Wykładowca na kilku pierwszych zajęciach wprowadza studentów w specyfikę kierunku. Studenci następnie są zobowiązani do aktywnego przygotowywania się na zajęcia. Na podstawie wyznaczonych lektur, wskazanej literatury fachowej i samodzielnie wyszukanych publikacji naukowych przygotowują referaty, prezentacje i prace pisemne, z których ocena jest komponentem oceny zaliczeniowej.

Literatura:

E. Umberto, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, tłum. G. Jurkowlaniec, Warszawa 2007.

Papież Franciszek, Encyklika Laudato si', 2015

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość najnowszej historii powszechnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.