Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zabytki dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warszawy i Mazowsza (część 2)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-ZDKiPWiM2 Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Zabytki dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warszawy i Mazowsza (część 2)
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

ODKiŚ1_W03, ODKiŚ1_W05

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie najważniejszych zabytków dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warszawy i Mazowsza.

Pełny opis:

Celem zajęć jest poznanie najważniejszych i najciekawszych zabytków dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warszawy oraz Mazowsza. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kościoły, pałace, pomniki, parki i założenia ogrodowe tego regionu. Przedmiotem poznania jest nie tylko historia obiektów, ale również ich walory artystyczne, styl, wyposażenie, twórcy i fundatorzy. Uwzględniony zostanie udział zakonów i wielkich rodów w kształtowaniu krajobrazu kulturowego Mazowsza.

Literatura:

Literatura zależna jest od wybranego przez studenta tematu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

ODKiŚ1_W03: Student/ka zna i rozumie elementarne fakty i pojęcia z zakresu ochrony dóbr kultury i nauk o sztuce z uwzględnieniem problematyki konserwacji i archeologii oraz zależności między nimi. W tym ma wiedzę o rozwoju sztuki od starożytności do współczesności.

ODKiŚ1_W05: W zakresie poszczególnych specjalizacji w obszarze ochrony dóbr kultury i historii sztuki student/ka zna i rozumie elementarne fakty oraz zależności między nimi.

opis ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w zajęciach prowadzonych synchronicznie: 15 godz.

samodzielna praca i przygotowanie referatu: 45-35 godz.

suma godzin: 60 [60/50(25)=2]

liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiotem oceny jest referat na temat wybrany przez studenta/studentkę, który/a musi wyszukać do niego odpowiednią literaturę, zatwierdzoną następnie przez wykładowcę. Czas trwania referatu powinien wynosić ok. 45 minut i zawierać materiał ilustracyjny, którego wartość merytoryczna również podlega ocenie. Wybierając temat, w podanym wcześniej terminie, student/ka zobowiązuje się do przedstawienia go w konkretnym dniu. Nie dotrzymanie terminu, bez wskazania ważnego powodu, może skutkować obniżeniem oceny.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Skrodzka
Prowadzący grup: Agnieszka Skrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ponińska
Prowadzący grup: Katarzyna Ponińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie najważniejszych zabytków dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warszawy i Mazowsza.

Pełny opis:

Celem zajęć jest poznanie najważniejszych i najciekawszych zabytków dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warszawy oraz Mazowsza. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kościoły, pałace, pomniki, parki i założenia ogrodowe tego regionu. Przedmiotem poznania jest nie tylko historia obiektów, ale również ich walory artystyczne, styl, wyposażenie, twórcy i fundatorzy. Uwzględniony zostanie udział zakonów i wielkich rodów w kształtowaniu krajobrazu kulturowego Mazowsza.

Literatura:

Literatura zależna jest od wybranego przez studenta tematu.

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 12 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ponińska
Prowadzący grup: Katarzyna Ponińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.