Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archeologia podwodna i ochrona podwodnego dziedzictwa kulturowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ZDK-APOPDK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Archeologia podwodna i ochrona podwodnego dziedzictwa kulturowego
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA:

H1A_W05, S1A_W06


UMIEJĘTNOŚCI:

H1A_U01


KOMPETENCJE:

H1A_K02, H1A_K03

Skrócony opis:

Wykład ma na celu przybliżyć studentom zbiór zagadnień związanych z szeroko rozumianą ochroną podwodnego dziedzictwa kulturowego. Poruszane tematy będą dotyczyć aspektów prawnych odnoszących się do podwodnego dziedzictwa kulturowego, zarówno na obszarze Polski, jak i na świecie, metodyki prowadzenia archeologicznych badań podwodnych, jak i technik płetwonurkowania.

Pełny opis:

Wykład ma na celu przybliżyć studentom zbiór zagadnień związanych z szeroko rozumianą ochroną podwodnego dziedzictwa kulturowego. Poruszane tematy będą dotyczyć aspektów prawnych odnoszących się do podwodnego dziedzictwa kulturowego, zarówno na obszarze Polski, jak i na świecie, metodyki prowadzenia archeologicznych badań podwodnych, jak i technik płetwonurkowania.

Udział w wykładach: 30 godz.

Przygotowanie do zaliczania: 30 godz.

Suma godzin: 60 godz. = 2 ECTS

Literatura:

1) Gadecki Bartłomiej. 2014. Ochrona podwodnego dziedzictwa kultury. Aspekty prawnokarne i kryminologiczne. Warszawa

2) Bowens Amanda (red.). 2009. Underwater Archaeology: The NAS Guide to Principles and Practice. Malden

3) Ruppe Carol, Barstad Jane (red.). 2002. International Handbook of Underwater Archaeology. Nowy Jork

4) Maarleveld Thjis, Guerin Ulrike, Egger Barbara (red.). 2013. Manual for Activities directed at Underwater Cultural Heritage. Paryż

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

Ma podstawową wiedzę o powiązaniach archeologii z innymi dziedzinami nauki; ma podstawową wiedzę na temat terenowych metod pozyskiwania źródeł archeologicznych i ich dokumentowania

UMIEJĘTNOŚCI:

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

KOMPETENCJE:

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania

Aktywność studenta/ nakład pracy w godzinach:

Udział w wykładach: 30 godz.

Przygotowanie do zaliczania: 30 godz.

Suma godzin: 60 godz. = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia: 1. aktywny udział w zajęciach (możliwe dwie nieobecności, trzecia - nawet usprawiedliwiona, wymaga dodatkowej kartkówki lub pracy pisemnej) 2. pozytywne oceny z dwóch egzaminów, które odbędą się na zakończenie każdego z bloków (aspekty prawne ochrony podwodnego dziedzictwa kultury i metodyka badań podwodnych).

na ocenę 2 (ndst) student nie ma podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie ochrony podwodnego dziedzictwa kultury i archeologii podwodnej

na ocenę 3 (dst) student ma podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje w wyżej opisanym zakresie

na ocenę 4 (db) ma określoną wiedzę, umiejętności i kompetencje w wyżej opisanym zakresie i poprawnie porusza się po zagadnieniach z zakresu ochrony podwodnego dziedzictwa kultury i archeologii podwodnej oraz potrafi formułować opinie i dyskutować na zadany temat

na ocenę 5 (bdb) student swobodnie porusza się w wyżej wymienionych sferach.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Gawroński
Prowadzący grup: Radosław Gawroński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład ma na celu przybliżyć studentom zbiór zagadnień związanych z szeroko rozumianą ochroną podwodnego dziedzictwa kulturowego. Poruszane tematy będą dotyczyć aspektów prawnych odnoszących się do podwodnego dziedzictwa kulturowego, zarówno na obszarze Polski, jak i na świecie, metodyki prowadzenia archeologicznych badań podwodnych, jak i technik płetwonurkowania.

Pełny opis:

Wykład ma na celu przybliżyć studentom zbiór zagadnień związanych z szeroko rozumianą ochroną podwodnego dziedzictwa kulturowego. Poruszane tematy będą dotyczyć aspektów prawnych odnoszących się do podwodnego dziedzictwa kulturowego, zarówno na obszarze Polski, jak i na świecie, metodyki prowadzenia archeologicznych badań podwodnych, jak i technik płetwonurkowania.

Udział w wykładach: 30 godz.

Przygotowanie do zaliczania: 30 godz.

Suma godzin: 60 godz. = 2 ECTS

Literatura:

1) Gadecki Bartłomiej. 2014. Ochrona podwodnego dziedzictwa kultury. Aspekty prawnokarne i kryminologiczne. Warszawa

2) Bowens Amanda (red.). 2009. Underwater Archaeology: The NAS Guide to Principles and Practice. Malden

3) Ruppe Carol, Barstad Jane (red.). 2002. International Handbook of Underwater Archaeology. Nowy Jork

4) Maarleveld Thjis, Guerin Ulrike, Egger Barbara (red.). 2013. Manual for Activities directed at Underwater Cultural Heritage. Paryż

Wymagania wstępne:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wawrzeniuk
Prowadzący grup: Joanna Wawrzeniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład ma na celu przybliżyć studentom zagadnienia związane z ochroną podwodnego dziedzictwa kulturowego i metodyką prowadzania badań podwodnych.

Pełny opis:

Wykład ma na celu przybliżyć studentom zbiór zagadnień związanych z szeroko rozumianą ochroną podwodnego dziedzictwa kulturowego. Poruszane tematy będą dotyczyć aspektów prawnych odnoszących się do podwodnego dziedzictwa kulturowego, zarówno na obszarze Polski, jak i na świecie, metodyki prowadzenia archeologicznych badań podwodnych, jak i technik płetwonurkowania.

Udział w wykładach: 30 godz.

Przygotowanie do zaliczania: 30 godz.

Suma godzin: 60 godz. = 2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa

Bowens Amanda (red.). 2009. Underwater Archaeology: The NAS Guide to Principles and Practice. Malden

Gadecki Bartłomiej. 2014. Ochrona podwodnego dziedzictwa kultury. Aspekty prawnokarne i kryminologiczne. Warszawa

Maarleveld Thjis, Guerin Ulrike, Egger Barbara (red.). 2013. Manual for Activities directed at Underwater Cultural Heritage. Paryż

Ruppe Carol, Barstad Jane (red.). 2002. International Handbook of Underwater Archaeology. Nowy Jork

Literatura uzupełniająca zostanie przedstawiona na zajęciach.

Wymagania wstępne:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Solecki
Prowadzący grup: Rafał Solecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.