Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Planowanie przestrzenne i rewitalizacja zabytków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ZDK-PPRZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Planowanie przestrzenne i rewitalizacja zabytków
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ZDK_W32

ZDK_U04, ZDK_U11

ZDK_K01


Skrócony opis:

- Posiada wiedzę z zakresu planowania przestrzennego,

- Posiada podstawową wiedzę z zakresu procedur rewitalizacyjnych,

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę,

- potrafi wykorzystać wiedzę do rozstrzygania dylematów etycznych

- ma świadomość transdyscyplinarności wiedzy z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym

Pełny opis:

- Posiada wiedzę z zakresu prawa w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego,

- Posiada wiedzę z zakresu procedur planistycznych oraz umiejętności negocjacyjne.

- Posiada podstawowe wiadomości dotyczące zasad i procedur działań rewitalizacyjnych obszarów zdegradowanych oraz przepisów prawa

obowiązujących w tej dziedzinie.

- Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

- Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów etycznych

pojawiających się w pracy zawodowej archeologa i zarządcy dziedzictwa

kulturowego

- Ma świadomość transdyscyplinarności wiedzy z dziedziny zarządzania dziedzictwem kulturowym i rozumie potrzebę ciągłego samokształcenia w tym zakresie.

Literatura:

- Jędraszko A., Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce, drogi i bezdroża regulacji ustawowych, Warszawa 2005

- Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, Warszawa 1999

- Urząd Mieszkalnictwa i rozwoju miast, Podręcznik Rewitalizacji, Warszawa 2003

- Skalski K., O budowie systemu rewitalizacji dawnych dzielnic miejskich, Kraków 1996

- Rewitalizacja obszarów wiejskich Warmii i Mazur, Olsztyn, 2005

Efekty kształcenia i opis ECTS:

P7S_WK, P6S_UO, P6S_UW, P6S_KK

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Sprawdzian wiedzy dot. planowania przestrzennego

Sprawdzian wiedzy z zakresu rzeczowego rewitalizacji

sprawdzian wiedzy z zakresu prawnego rewitalizacji

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wysocki
Prowadzący grup: Jacek Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wysocki
Prowadzący grup: Jacek Wysocki
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9c64643c8ae946c3becfa1c69e5a01b0%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=8b126f58-3711-4fb5-b546-90ead851e876&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wysocki
Prowadzący grup: Jacek Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.