Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne problemy myśli konserwatorskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ZDK-WPMK
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne problemy myśli konserwatorskiej
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych UKSW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ZDK2_W10, ZDK2_W11, ZDK2_W33

ZDK2_U21

ZDK2_K04

Wymagania wstępne:

Wcześniejsze zaliczenie przedmiotu "Teoretyczne podstawy zarządzania dziedzictwem kulturowym"

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie przez studentów współczesnych tendencji w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym.

Pełny opis:

Celem zajęć jest poznanie współczesnych tendencji w ochronie i konserwacji zabytków w Warszawie i w Polsce.

Literatura:

Lektura podstawowa:

Zbigniew Kobyliński, "Zarządzanie dziedzictwem kulturowym: wprowadzenie do problematyki"

Efekty kształcenia i opis ECTS:

P7S_WG, P7S_WK, P7S_UK , P7U_KR

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny:

- na ocenę 2 (nast..): nie umie zaprezentować przyswojonego materiału lub jest on nie na temat; uzyskano mniej niż 50 % wymaganych punktów.

- na ocenę 3 (dst.): poprawnie wykorzystuje część przyswojonego materiału; uzyskano co najmniej 50 % wymaganych punktów.

- na ocenę 4 (db.): poprawnie wykorzystuje przyswojony materiał oraz potrafi go porównać; uzyskano co najmniej 65 wymaganych punktów.

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi poprawnie wykorzystać zaproponowany w trakcie zajęć materiał, potrafi go porównać i przeanalizować; uzyskano co najmniej 85 % wymaganych punktów.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Kobyliński
Prowadzący grup: Zbigniew Kobyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Kobyliński
Prowadzący grup: Zbigniew Kobyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Lektura podstawowa:

Z. Kobyliński, Zarządzanie dziedzictwem kulturowym: wprowadzenie do problematyki.

Wymagania wstępne:

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wcześniejsze zaliczenie przedmiotu "Teoretyczne podstawy zarządzania dziedzictwem kulturowym".

Zajęcia o obecności kontrolowanej: dopuszczalna liczba nieobecności = 3.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Kobyliński
Prowadzący grup: Zbigniew Kobyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Lektura podstawowa:

Z. Kobyliński, Zarządzanie dziedzictwem kulturowym: wprowadzenie do problematyki.

Wymagania wstępne:

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wcześniejsze zaliczenie przedmiotu "Teoretyczne podstawy zarządzania dziedzictwem kulturowym".

Zajęcia o obecności kontrolowanej: dopuszczalna liczba nieobecności = 3.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Lektura podstawowa:

Z. Kobyliński, Zarządzanie dziedzictwem kulturowym: wprowadzenie do problematyki.

Wymagania wstępne:

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wcześniejsze zaliczenie przedmiotu "Teoretyczne podstawy zarządzania dziedzictwem kulturowym".

Zajęcia o obecności kontrolowanej: dopuszczalna liczba nieobecności = 3.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)