Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium pedagogiczne w języku angielskim na poziomie B2+: Selected issues of youth pedagogy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-AKP-Z-OGÓN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium pedagogiczne w języku angielskim na poziomie B2+: Selected issues of youth pedagogy
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

pedagogika

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NP2_W13; NP2_U02;

NP2_U09; NP2_U10;

NP2_K08

Wymagania wstępne:

Student has basic knowledge about education and labour market and is able to make use of main theoretical expressions describing developmental abilities of adults; he/she shows activity towards self-education.

Skrócony opis:

The aim of the subject is to acquaint Students with selected problems of youth pedagogy and develop skills that are necessary to register and monitor those problems, as well as stimulate Students to trigger their personal and professional development.

Pełny opis:

Scope of subjects:

1. The Z-generation approach to education, self-realization and work organization. Introduction to project work; 2. Models of the course of professional development. Educational aspects influencing managing one’s career; 3. Features of flexible,”social” work spaces from the point of view of young employees. The teamwork evaluation and improvement; 4. Educational activity in the context of the flexible employment model-new challenges; 5. School and non-school system of vocational education vs. expectations of contemporary learners; 6. Examples of innovative educational practices (at secondary schools, universities), including the strengthening of social competences.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KNOWLEDGE:

EW1 Student receives knowledge on human development, especially in terms of predicting professional usefulness and advisory activities for people who need support in dealing with adult life problems;

EW2 Student has well arranged knowledge about the goals, organization and functioning of labour market institutions and institutions realizing the scope of continuing vocational education;

SKILLS:

EU1 Student has abilities to observe, search, name and register information on educational, professional and social problems;

EU2 Student is able to cooperate with others (also experts and institutions), work in a team, present his/her views;

COMPETENCIES:

EK1 Student is convinced that it is necessary to conduct professionally and follow the principles of professional ethics; self-development; undertaking various roles regarding the labour market.

Metody i kryteria oceniania:

Methods for verification + symbol effect in the path of studies syllabus:

- Active participation in conversation classes (EU2, EK1).

- Work in teams/practical tasks (EU1, EU2);

- Individual evaluation of sources (EW1, EW2);

- Project management; project presentation (EW1; EW2; EU1; EU2; EK1).

Students must attend at least 80% of classes to pass the course.

Scores:

1) Study project - 50 points

2) Work in teams-10 points

3) Individual evaluation of sources - 20 points

4) Active participation in conversation classes (debate) - 20 points

Final score:

60-67 p. - 3,0

68-75 p. - 3,5

76-83 p. - 4,0

84-91 p. - 4,5

92-100 p.-5,0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kulpa-Puczyńska
Prowadzący grup: Aleksandra Kulpa-Puczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 25(30)h]:

- participation in classes - 15h

- preparation for classes - 25h

- preparing the project - 15h

- Student consultancy projects - 5h

ECTS 2

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S2 - obszar nauk społecznych - II stopień

Skrócony opis:

The aim of the subject is to acquaint Students with selected problems of youth pedagogy and develop skills that are necessary to register and monitor those problems, as well as stimulate Students to trigger their personal and professional development.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)