Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium pedagogiczne w języku angielskim na poziomie B2+: Deep competences - a call to understand oneself (seminar based on philosophical anthropology)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-MP-Z-OGÓN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium pedagogiczne w języku angielskim na poziomie B2+: Deep competences - a call to understand oneself (seminar based on philosophical anthropology)
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NP2_W13; NP2_U02;

NP2_U09; NP2_U10;

NP2_K08

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Paluch
Prowadzący grup: Michał Paluch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S2 - obszar nauk społecznych - II stopień

Skrócony opis:

A person who develops deep competences tries to resist social trends imposed by the force of economic pressure. Deep competences, understood as the ability to reach for one's own existential resources (including the awareness of fallen nature and a sense of guilt), allow one to distance oneself both from the changing reality (instrumentalism and economization) and from the culturally growing pressure of self-esteem.

Pełny opis:

A person who develops deep competences tries to resist social trends imposed by the force of economic pressure. Deep competences, understood as the ability to reach for one's own existential resources (including the awareness of fallen nature and a sense of guilt), allow one to distance oneself both from the changing reality (instrumentalism and economization) and from the culturally growing pressure of self-esteem. Thanks to this, deep competences balance the dominance of efficiency and effectiveness, which has become a determinant of social and key competences, enriching the repertoire of human thoughts and reactions with acts of giving up oneself and one's own success (as the alleged and only determinants of a modern European). Deep competences derive from the rich achievements of Karol Wojtyła's thoughts and Polish personalism.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)