Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika specjalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-PS-W Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika specjalna
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku PEDAGOGIKA, studia I stopnia:


NP1_W13, NP1_W31,

NP1_W32, Np1_U24,

NP1_U26, NP1_K09,

NP1_K11, NP1_K13,

NP1_W33

Skrócony opis:

Wprowadzenie do problematyki funkcjonowania osób niepełnosprawnych – szczególnie w odniesieniu do etapu edukacyjnego.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do problematyki. Miejsce w nauce.

2. Podziały pedagogiki specjalnej.

3. Historia pedagogiki specjalnej.

4. Norma – problem etiologiczny, społeczny, etyczny.

5. Diagnoza i terapia, wspomaganie rozwoju człowieka.

6. Miejsce osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie. Możliwości i ograniczenia biotechniczne.

7. Wybitni przedstawiciele pedagogiki specjalnej.

8. System kształcenia w Polsce i wybranych krajach osób niepełnosprawnych.

9. Obecne podejście do problemu osób niepełnosprawnych – od segregacji, przez integrację do inkluzji.

10. Zaburzenia, z jakimi często się spotykamy.

11. Głębokie zaburzenia w rozwoju - Autyzm, zespół Aspergera.

12. Zespoły genetyczne - Zespół Downa.

13. Zespół Retta.

14. Wybitne uzdolnienia „sawantów”.

15. Podsumowanie. Doświadczenia z pedagogiką specjalną.

Literatura:

Dykcik Wł. (2006), Pedagogika specjalna, UAM, Poznań.

Sekowska Z. (200) Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, APS, Warszawa

Smith D. D. (2010), Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa, t. 1 i 2.

Sowa J. (1997), Pedagogika specjalna w zarysie, FOSZE, Rzeszów.

Speck O. (2005) Niepełnosprawni w społeczeństwie. Podstawy ortopedagogiki, GWP. Gdańsk.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna i rozumie:

W1: zagadnienia związane z nazewnictwem i klasyfikowaniem technik diagnostycznych (K_W01).

W2: podstawowe elementy diagnostyki podstawowych zaburzeń, w tym zaburzeń spektrum autyzmu (K_W02),

W3: metody stosowane w profilaktyce i wsparciu pedagogicznym osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (K_W03).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawy zaliczenia ćwiczeń:

- Uczestnictwo w zajęciach (co najmniej 80%);

- Aktywność świadcząca o znajomości literatury przedmiotu – W2, W4, U2, U3

- Przygotowanie referatu – W2, W3, U1, U3, K1

Zaliczenie Egzaminu pisemnego - W1, W2, U2, U3

ndst – poniżej 60%;

dst– 60%-68%;

dst plus – 69%-77%;

db – 78%-85%;

db plus – 86%-90%;

bdb – 91%-100%

Praktyki zawodowe:

nie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Błeszyński
Prowadzący grup: Jacek Błeszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wprowadzenie do problematyki funkcjonowania osób niepełnosprawnych – szczególnie w odniesieniu do etapu edukacyjnego.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do problematyki. Miejsce w nauce.

2. Podziały pedagogiki specjalnej.

3. Historia pedagogiki specjalnej.

4. Norma – problem etiologiczny, społeczny, etyczny.

5. Diagnoza i terapia, wspomaganie rozwoju człowieka.

6. Miejsce osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie. Możliwości i ograniczenia biotechniczne.

7. Wybitni przedstawiciele pedagogiki specjalnej.

8. System kształcenia w Polsce i wybranych krajach osób niepełnosprawnych.

9. Obecne podejście do problemu osób niepełnosprawnych – od segregacji, przez integrację do inkluzji.

10. Zaburzenia, z jakimi często się spotykamy.

11. Głębokie zaburzenia w rozwoju - Autyzm, zespół Aspergera.

12. Zespoły genetyczne - Zespół Downa.

13. Zespół Retta.

14. Wybitne uzdolnienia „sawantów”.

15. Podsumowanie. Doświadczenia z pedagogiką specjalną.

Literatura:

Dykcik Wł. (2006), Pedagogika specjalna, UAM, Poznań.

Sekowska Z. (200) Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, APS, Warszawa

Smith D. D. (2010), Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa, t. 1 i 2.

Sowa J. (1997), Pedagogika specjalna w zarysie, FOSZE, Rzeszów.

Speck O. (2005) Niepełnosprawni w społeczeństwie. Podstawy ortopedagogiki, GWP. Gdańsk.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.