Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, pierwsza pomoc przedmedyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-ZDR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, pierwsza pomoc przedmedyczna
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku PEDAGOGIKA, studia II stopnia:


NP2_W06, NP2_U17,

NP2_U18, NP2_K13

Skrócony opis:

Przygotowanie merytoryczne i praktyczne do identyfikowania potrzeb z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, planowania i podejmowania skutecznych działań, służących umacnianiu zdrowia w określonych społecznościach oraz dokonywania ewaluacji podjętych działań.

Pełny opis:

Przedmiot implikuje zagadnienia umożliwiające jednostkom i grupom społecznym zwiększenie kontroli nad uwarunkowaniami zdrowia w celu poprawy ich stanu zdrowia oraz sprzyja rozwijaniu zdrowego stylu życia, a także kształtowaniu innych środowiskowych i osobniczych czynników prowadzących do zdrowia.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Edukacja zdrowotna / Ewa Syrek, Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz.

Edukacja zdrowotna : systemowa analiza zagadnień / Czesław Lewicki.

Edukacja zdrowotna : podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska.

Nauczyciel jako pedagog i promotor zdrowia / pod red. Józefa Drabika i Małgorzaty Resiak ; [Akademia Wychowania Fizycznegi i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku].

Literatura uzupełniająca

Gromadzka-Ostrowska J., Włodarek D., Toeplitz Z., Edukacja prozdrowotna, Warszawa 2003, Wydawnictwo Naukowe Novum.

Jaczewski A., Komosińska K., Wybrane zagadnienia z edukacji zdrowotnej, Płock 2004, CeDeWu

Karski J.B., Praktyka i teoria promocji zdrowia, Warszawa 2003

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

EK1. Wskazuje i tłumaczy różnice pomiędzy promocją zdrowia a profilaktyką i edukacją zdrowotną oraz implikacje praktyczne z nich wynikające. Charakteryzuje obszary działania i metody stosowane w promocji zdrowia oraz identyfikuje strategie promocji zdrowia o zasięgu lokalnym, narodowym i międzynarodowym.

EK2. Charakteryzuje inicjatywy, charakter działań w promocji zdrowia w perspektywie lokalnej, narodowej i międzynarodowej oraz omawia zasady budowania programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

EK3. Właściwie dobiera i wykorzystuje dostępne narzędzia do oceny czynników biologicznych, społeczno-ekonomicznych i kulturowo-środowiskowych, warunkujących stan zdrowia jednostki i społeczeństwa. Przygotowuje jedno

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 2 (ndst.): nie umie wykorzystywać podstawowych informacji

- na ocenę 3 (dst.): poprawnie wykorzystuje zaledwie kilka informacji;

- na ocenę 4 (db.): poprawnie wykorzystuje informacje oraz potrafi je porównać;

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi poprawnie wykorzystać zaproponowane w trakcie zajęć procedury, potrafi porównać ich efektywność a także samodzielnie identyfikować narzędzia potrzebne do rozwiązywania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Gątarek
Prowadzący grup: Izabela Gątarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.