Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Emisja głosu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PPW-EGC-MG-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Emisja głosu
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy: Emisja głosu
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA:

PPW_W16,PPW_W15, PPW_U14,

PPW_K5


Wymagania wstępne:

nie ma

Skrócony opis:

Emisja głosu to ćwiczenia przydatne dla każdego człowieka. Specjalnie zaś powinny być rozwijane dla zawodów w których kontakt werbalny i pozawerbalny jest ważny. Do zajęć nie trzeba wcześniejszych przygotowań ale jeśli ktoś ma wyraźne problemy z wymową powinien zwrócić się do logopedy (jeśli zajęcia nie są w stanie mu pomóc).

Nauka poprawnej wymowy. Jak mówić aby nas słyszano i jak mówić aby nas słuchano. Emisja głosu to m.in nauka jak należy mówić bez wysiłku, tak aby nas słuchano i słyszano.

Pełny opis:

zajęcia pomagające opanować ciało oraz zrozumieć jako możemy nim się posługiwać aby lepiej mówić

umiejętność skupienia uwagi widza ciałem i słowem

kontrola nad oddechem pomagająca opanować stany emocjonalne

ćwiczenia wyciągające skrajne emocje i zamykające emocje (jak pracować publicznie nie ujawniając własnych cierpień i radości)

Praca nad dykcją

Interpretacja tekstów

umiejętność panowania nad słuchaczami poprzez właściwe skupienie na elementach tekstu

mowa ciała w zgodności z interpretowanym tekstem

Człowiek i jego świadomość w rodzeniu się myśli i jej przekazywanie poprzez gest, mimikę, słowo. Fraza, linia melodyczna, rytm przekazywanych myśli, prawidłowe akcentowanie wyrazów.

Człowiek jako instrument, z którego wydobywa się świadomy, przemyślany dźwięk. Samogłoski i spółgłoski i ich znaczenie w czytelnym przekazie werbalnym.

Literatura:

indywidualna

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zadaniem wykładów i prowadzonych ćwiczeń jest nabycie przez słuchaczy umiejętności: posługiwania się słowem, zrozumiałego przekazywania swoich myśli, prawidłowego wydobywania dźwięków, odpowiedniego akcentowania wyrazów; które niewątpliwie są dużą sztuką. Kolejnym elementem warsztatów jest umiejętność kreowanie własnego wizerunku oraz prawidłowe i maksymalne wykorzystanie zdolności zrozumiałego przekazywania myśli. Ważnym elementem jest znajomość zasad poprawnego wysławiania się i umiejętność „znalezienia się” w każdej sytuacji daje poczucie pewności siebie i umożliwia swobodne wypowiadanie się. Pozwala to również na swobodne podnoszenie swoich kompetencji zawodowych.

Metody i kryteria oceniania:

indywidualne wg problemów z jakimi zaczynał student

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Graff
Prowadzący grup: Marzanna Graff
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Emisja głosu to ćwiczenia przydatne dla każdego człowieka. Specjalnie zaś powinny być rozwijane dla zawodów w których kontakt werbalny i pozawerbalny jest ważny. Do zajęć nie trzeba wcześniejszych przygotowań ale jeśli ktoś ma wyraźne problemy z wymową powinien zwrócić się do logopedy (jeśli zajęcia nie są w stanie mu pomóc).

Nauka poprawnej wymowy. Jak mówić aby nas słyszano i jak mówić aby nas słuchano. Emisja głosu to m.in nauka jak należy mówić bez wysiłku, tak aby nas słuchano i słyszano.

Pełny opis:

zajęcia pomagające opanować ciało oraz zrozumieć jako możemy nim się posługiwać aby lepiej mówić

umiejętność skupienia uwagi widza ciałem i słowem

kontrola nad oddechem pomagająca opanować stany emocjonalne

ćwiczenia wyciągające skrajne emocje i zamykające emocje (jak pracować publicznie nie ujawniając własnych cierpień i radości)

Praca nad dykcją

Interpretacja tekstów

umiejętność panowania nad słuchaczami poprzez właściwe skupienie na elementach tekstu

mowa ciała w zgodności z interpretowanym tekstem

Człowiek i jego świadomość w rodzeniu się myśli i jej przekazywanie poprzez gest, mimikę, słowo. Fraza, linia melodyczna, rytm przekazywanych myśli, prawidłowe akcentowanie wyrazów.

Człowiek jako instrument, z którego wydobywa się świadomy, przemyślany dźwięk. Samogłoski i spółgłoski i ich znaczenie w czytelnym przekazie werbalnym.

Literatura:

indywidualna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)