Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika przedszkolna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PPW-PPW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika przedszkolna
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia stacjonarne jednolite magisterskie:


PPW_W03, PPW_W04, PPW_U06,

PPW_K07

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Rzońca
Prowadzący grup: Ewelina Rzońca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawami teoretycznymi i historią pedagogiki przedszkolnej, koncepcjami wychowania przedszkolnego i jego organizacją.

Celem przedmiotu jest doskonalenie .umiejętności wykorzystania i integrowania wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki przedszkolnej, w celu dokonania analizy i interpretacji problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i kulturowych.

Literatura:

Leżańska W., Płóciennik E., Pedagogika przedszkolna z metodyką, Łódź 2021.

Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B., Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Kraków 2011.

Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna. Warszawa 2005.

Klim - Klimaszewska A., Witamy w przedszkolu. Wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego, Warszawa 2010.

M. Montessori, Wykłady londyńskie 1946, Warszawa 2022.

Waloszek D., Pedagogika przedszkolna, metamorfoza statusu i przedmiotu badań, Kraków 2006.

Jąder M., Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2018.

Kordziński J., Nowoczesne nauczanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2022.

Żytko M., Edukacja w dialogu, Warszawa 2021.

https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/sites/wydawnictwo/files/publikacje_pdf/podstawy_pedagogiki_przedszkolnej.pdf

https://psychologia.amu.edu.pl/wp-uploads/2011-%c5%9aWIAT-LAT-DZIECI%c4%98CYCH-Zabawa-czyli-co-i-po-co.pdf

https://psychologia.amu.edu.pl/wp-uploads/2011-WYCHOWANIE-W-PRZEDSZKOLU-Rola-zabawy1.pdf

https://psychologia.amu.edu.pl/wp-uploads/2012-EDUKACJA-Adaptacja-dziecka-3-l-do-przedszkola.pdf

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)