Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informacja publiczna - dostęp i ponowne wykorzystanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-1-IPDPW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informacja publiczna - dostęp i ponowne wykorzystanie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Moduł informacja publiczna (III rok, I stopień)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD1_W03

AD1_W05

AD1_W07

AD1_W09

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi informacjami dotyczącymi dostępu do informacji publicznej i projektu dane.gov.pl

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z :

1. co to jest informacja ?

2. Ustawa o informacji publicznej- geneza i znaczenie

3. Regulacje prawne informacji publicznej

4. nadużycie prawa do informacji publicznej

5. Dyrektywa o dostępie do informacji publicznej

6. Projekt otwarte dane

7. Dane.gov.pl

Literatura:

B. Fischer, K. Izdebski, M. Jabłoński, E. Jarzęcka-Siwik, M. Wilbrandt-Gotowicz, K. Wygoda, J. Wyporska-Frankiewicz, A. Piskorz-Ryń, M. Sakowska-Baryła, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2023

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Student potrafi zdefiniować informację publiczną

2. student zna i potrafi stosować kryteria i zasady udostępniania informacji publicznej

3. Student zna podstawowe orzeczenia dotyczące udostępniania informacji publicznej

4. Student zna i potrafi wykorzystać portal dane.gov.pl

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie odbywa się na podstawie prezentacji przygotowanych indywidualnie przez studenta. Prezentacja jest wygłaszana w trakcie zajęć i jest przedmiotem dyskusji całej grupy.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Czaplicki
Prowadzący grup: Kamil Czaplicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Czaplicki
Prowadzący grup: Kamil Czaplicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Czaplicki
Prowadzący grup: Kamil Czaplicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)