Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona tajemnic prawnie chronionych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-1-OTPC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona tajemnic prawnie chronionych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Moduł informacja publiczna (III rok, I stopień)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Pełny opis:

W Polsce prawnie chronionych jest ponad 160 tajemnic. Ich podstawy prawne są rozproszone, struktura regulacji niejednolita a termin tajemnica nie ma definicji ustawowej i jest niejednoznaczny. Utrudnia to stosowanie i przestrzeganie prawa. Naruszenie obowiązków ochrony poszczególnych tajemnic może powodować odpowiedzialność cywilną, administracyjną lub karną. Wiedza i umiejętności związane z ochroną tajemnic, których podstawą jest znajomość ich prawnej regulacji, są przydatne zarówno w aktywności zawodowej jak i pozazawodowej.

1. Pojęcie jawności i jej ograniczeń oraz pojęcie tajemnicy

2. Klasyfikacje tajemnic prawnie chronionych oraz struktura regulacji tajemnic

3. Ochrona informacji niejawnych

4. Ochrona tajemnic zawodowych

5. Tajemnice związane z działalnością gospodarczą

6. Tajemnice związane z zatrudnieniem, pełnieniem funkcji lub służby

7. Tajemnice korespondencji, pocztowa i telekomunikacyjna

8. Tajemnice związane z kontrolą

9. Tajemnica statystyczna

10. Ochrona prywatności

11. Ochrona danych osobowych

12. Ochrona własności intelektualnej

13. Sankcje za nieuprawnione ujawnianie informacji podlegających ochronie

14. Aspekty techniczne ochrony tajemnic

15. Stan regulacji prawnej i perspektywy zmian.

Literatura:

1. Leksykon tajemnic pod red. G. Szpor i A Gryszczyńskiej, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2016

2. G. Szpor. Jawność i jej ograniczenia. Idee i pojęcia. Wyd C.H.Beck, Warszawa 2016

3. Jawność i jej ograniczenia. Red. G. Szpor. T. VI, Struktura tajemnic pod red. A. Gryszczyńskiej, Wyd. C.H. Beck, Wyd. 2, Warszawa 2016

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Zajęcia kończą się egzaminem na ocenę w formie testu. Zgodnie z regulacjami wewnętrznymi UKSW - egzamin odbędzie się formie online.

Kryteria oceniania:

Na ocenę 5: 19-20

Na ocenę 4,5: 17-18

Na ocenę 4: 15-16

Na ocenę 3,5: 13-14

Na ocenę 3: 11-12

Na ocenę 2: 0-10

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Besiekierska
Prowadzący grup: Agnieszka Besiekierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Besiekierska
Prowadzący grup: Agnieszka Besiekierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Besiekierska
Prowadzący grup: Agnieszka Besiekierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)