Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-OiZ1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku I stopnia Adm. Stacjonarnej (plus lektorat i WF po 2 semestry)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

AD1_W02

AD1_W04

AD1_W05

AD1_W06

Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest przestawienie metod zarządzania w administracji publicznej, w tym także zarządzania jakością. Poza najważniejszymi pojęciami i zagadnieniami, zajęcia mają przybliżyć studentom elementy struktury organizaji, aspekty kontroli i koordynowania, planowania i podejmowania decyzji, jak również stylów zarządzania. Szczególną uwagę położono na obszar zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej.

Pełny opis:

TEMATY ZAJĘĆ

1. Wiedza o organizacji i zarządzaniu jako dyscyplina naukowa; zarys ewolucja koncepcji organizacji i zarządzania, podstawowe pojęcia: organizacja, zarządzanie, działania zorganizowane,

2. Władza organizacyjna, formy i style kierowania, kontekst moralny i etyczny

3.Struktura organizacyjna, (w tym, przedsiębiorcza, biurokratyczna), kultura organizacyjna: ludzie, zadania, siła; projektowanie i modelowanie organizacji

4. Zarządzanie zasobami ludzkimi (zarządzanie czasem, kompetencje i kwalifikacje, motywacja, zarządzanie konfliktami, rekrutacja, outsourcing),

5. Planowanie i procesy decyzyjne w administracji (zarys)

6. Zarządzanie jakością w administracji publicznej (jakość: pojęcie i teoria, (TQM, narzędzia jakości, systemy jakości – ISO, CAF)

7.Współczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem (Benchmarking, Reengineering, Lean management),

Cele zajęć:

Zapewnienie studentowi wiedzy na temat fundamentalnych pojęć i metod zarządzania, zarządzania jakością i zarządzania personelem w administracji publicznej, oraz umiejętności zastosowania zaprezentowanych metod, filozofii i strategii do problemów w administracji publicznej.

Zachęcenie studenta do zgłębienia metod zarządzania, konsekwencji wyboru stylu kierowania organizacją, roli kompetencji i kwalifikacji w kształtowaniu nowoczesnego urzędu.

Nauka umiejętności diagnozowania i analizowania problemów, zdolności do zastosowania modeli planowania i podejmowania decyzji w ich rozwiązaniu

Forma zajęć, wykaz warunków koniecznych do realizacji kształcenia

(technicznych, organizacyjnych, formalnych): flipchart lub tablica suchościeralna, ew. projektor

Literatura:

Podstawowa:

1. Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R., Kierowanie, PWE, Warszawa, 1999

2. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa, 1999

Uzupełniająca:

1.Z.Leoński, Nauka administracji, Beck, Warszawa 2006;

2.S.Galata, Sztuka zarządzania organizacjami. Zasoby, sposoby, perspektywy, Difin, Warszawa 2006,

3. A.Chrisidu-Budnik, J.Korczak, A.Pakuła, J.Supernat, Nauka organizacji i zarządzania, Kolonia Limited 2005;

4. D.Jemielniak, D.Latusek, Zarządzanie Teoria i praktyka od postaw, Wydawnictwo Wpisz, Warszawa 2005

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1: podaje definicje organizacji, zarządzania, władzy, struktury organizacyjnej, TQM, zarządzania zasobami ludzkimi

EK 2: zna normy prawne, społeczne oraz etyczne zarządzania

EK 3: wyjaśnia podstawowe metody zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania jakością

EK 4: ilustruje mechanizmy zarządzania

EK 5: proponuje i uzasadnia wybór metod zarządzania dla konkretnego przykładu

Opis ECTS:

3 pkt ECTS

Udział w wykładzie - 30 godz

Lektura zadanej literatury 20 godz.

Przygotowanie do egzaminu 25 godz.

Suma godzin 75 godzin

Liczba ECTS 75 godz. / 25 = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

EK1: podaje definicje pojęć związanych z organizacją i zarządzaniem, w szczególności następujących pojęć organizacja, zarządzanie, szkoły zarządzania oraz metody zarządzania

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna definicji pojęć związanych z organizacją i zarządzaniem

Na ocenę 3 (dst.) - podaje jedną definicję pojęć związanych z organizacją i zarządzaniem

Na ocenę 4 (db.) - podaje przynajmniej po dwie definicje pojęć związanych z organizacją i zarządzaniem, zna oraz metody i szkoły zarządzania

Na ocenę 5 (bdb) - podaje po kilka definicji pojęć związanych z organizacją i zarządzaniem, zna metody i szkoły zarządzania i umie określić relacje między nimi

EK2: zna normy prawne, społeczne oraz etyczne zarządzania

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna norm związanych z organizacją i zarządzaniem

Na ocenę 3 (dst.) - podaje jedną normę związaną z organizacją i zarządzaniem

Na ocenę 4 (db.) - podaje przynajmniej po dwie normy związane z organizacją i zarządzaniem, zna oraz metody i szkoły zarządzania

Na ocenę 5 (bdb) - podaje po kilka norm związanych z organizacją i zarządzaniem, zna metody i szkoły zarządzania i umie określić relacje między nimi

EK 3: wyjaśnia podstawowe metody zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL), zarządzania jakością (TQL)

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna metod zarządzania, ZZL, TQL

Na ocenę 3 (dst.) - podaje jedną metodę zarządzania, ZZL, TQL

Na ocenę 4 (db.) - podaje przynajmniej po dwie metody zarządzania, ZZL, TQL

Na ocenę 5 (bdb) - podaje po kilka metod zarządzania, ZZL, TQL i umie określić relacje między nimi

EK 4: ilustruje mechanizmy zarządzania

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna mechanizmów zarządzania

Na ocenę 3 (dst.) - podaje jeden mechanizm zarządzania

Na ocenę 4 (db.) - podaje przynajmniej po dwa mechanizmy zarządzania

Na ocenę 5 (bdb) - podaje po kilka mechanizmów zarządzania i umie określić relacje między nimi

EK 5: proponuje i uzasadnia wybór metod zarządzania dla konkretnego przykładu

Na ocenę 2 (ndst.) - nie potrafi zaproponować wyboru metod zarządzania dla konkretnego przykładu

Na ocenę 3 (dst.) - potrafi zaproponować wybór jednej metody zarządzania dla konkretnego przykładu

Na ocenę 4 (db.) - potrafi zaproponować wybór dwóch metod zarządzania dla konkretnego przykładu i uzasadnić

Na ocenę 5 (bdb) - potrafi zaproponować wybór dwóch metod zarządzania dla konkretnego przykładu i umie określić relacje między nimi oraz uzasadnić dobór metody

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Świtała, Beata Zbarachewicz
Prowadzący grup: Krzysztof Świtała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Cieślak
Prowadzący grup: Zbigniew Cieślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.