Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-PAd2-ćw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Kompetencje społeczne

AD1_K01;

AD1_K02;

AD1_K03;

AD1_K04;


Umiejętności

AD1_U02;

AD1_U03;

AD1_U05;

AD1_U07;

AD1_U08;

AD1_U09


Pełny opis:

Cele przedmiotu: rozumienie przez studenta procedur właściwych działaniu administracji publicznej, stosowanie przepisów kpa, rozumienie przebiegu i istoty postępowania egzekucyjnego w administracji.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Kompetencje społeczne:

AD1_K01, AD1_K02: dostrzega potrzebę pogłębiania, aktualizowania i uporządkowania wiedzy na temat postępowania administracyjnego i egzekucyjnego, chętnie podejmuje się działań zmierzających w tym celu.

AD1_K03: pracuje samodzielnie oraz współdziała w grupie rozwiązując zadania związane ze stosowaniem przepisów postępowania administracyjnego i egzekucyjnego.

AD1_K04: jest zorientowany na identyfikowanie i rozstrzyganie dylematów związanych ze stosowaniem przepisów postępowania administracyjnego i egzekucyjnego, łącząc zdobytą wiedzę z zasadami etycznymi.

Umiejętności:

AD1_U02, AD1_U03: klasyfikuje, analizuje i interpretuje (zgodnie z zasadami logicznego myślenia i rozumowania) regulacje prawne w zakresie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego.

AD1_U05: rozwiązuje konkretne problemy z zakresu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego przy zastosowaniu odpowiednich regulacji prawnych.

AD1_U07: dobiera formę aktu stosowania prawa i środka prawnego do zadanych okoliczności, sporządza projekt rozstrzygnięcia organu lub pisma strony.

AD1_U08, AD1_U09: w syntetyczny i komunikatywny sposób potrafi prezentować wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego

Opis ECTS:

Udział studenta w ćwiczeniach: 30h

Lektura literatury, realizacja zadań domowych, przygotowanie do zajęć: 20h

Suma godzin: 50h

Liczba ECTS: 50h/25 (1 pkt ECTS=25h pracy studenta) = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Na ocenę ndst. (2):

- nie zna i nie rozumie procedur właściwych działalności administracji publicznej i jej kontroli

- nie potrafi scharakteryzować regulacji prawnych w zakresie ogólnego postępowania administracyjnego

- nie zna i nie rozumie podstawowych instytucji postępowania egzekucyjnego

Na ocenę dst. (3):

- zna procedury właściwe działalności administracji publicznej i jej kontroli (wymienia procedury i dotyczące ich akty normatywne)

- w zasadzie prawidłowo charakteryzuje podstawowe regulacje prawne w zakresie ogólnego postępowania administracyjnego (np. dotyczące zakresu obowiązywania kpa, zasad postępowania, podmiotów postępowania, czynności materialno-technicznych, poszczególnych faz postępowania, rozstrzygnięć, opłat i kosztów postępowania)

- charakteryzuje podstawowe instytucje postępowania egzekucyjnego (między innymi zakres stosowania egzekucji, zasady, podmioty postępowania egzekucyjnego, jego przebieg, koszty egzekucyjne, postępowanie zabezpieczające)

Na ocenę db. (4):

- dobrze zna i co do zasady rozumie procedury właściwe działalności administracji publicznej i jej kontroli (potrafi wymienić procedury administracyjne, dotyczące ich akty normatywne, a także opisać ich charakter prawny i funkcje)

- w zasadzie prawidłowo charakteryzuje podstawowe i bardziej złożone regulacje prawne w zakresie ogólnego postępowania administracyjnego (np. dotyczące zakresu obowiązywania kpa, zasad postępowania, podmiotów postępowania, czynności materialno-technicznych, poszczególnych faz postępowania, rozstrzygnięć, opłat i kosztów postępowania, jak również weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji oraz w trybach nadzwyczajnych)

- w zasadzie prawidłowo charakteryzuje instytucje postępowania egzekucyjnego (między innymi zakres egzekucji, zasady, podmioty postępowania egzekucyjnego, jego przebieg, koszty egzekucyjne, postępowanie zabezpieczające, jak również środki egzekucyjne czy środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym)

Na ocenę bdb. (5):

- bardzo dobrze zna i rozumie procedury właściwe działalności administracji publicznej i jej kontroli (potrafi wymienić procedury, dotyczące ich akty normatywne, opisać ich charakter prawny i funkcje, jak również zależności i zbieg procedur)

- prawidłowo charakteryzuje (podstawowe i bardziej złożone) regulacje prawne w zakresie ogólnego postępowania administracyjnego (np. dotyczące zakresu obowiązywania kpa, zasad postępowania, podmiotów postępowania, czynności materialno-technicznych, poszczególnych faz postępowania, rozstrzygnięć, opłat i kosztów postępowania, jak również

weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji oraz w trybach nadzwyczajnych)

- prawidłowo charakteryzuje instytucje postępowania egzekucyjnego (między innymi zakres egzekucji, zasady, podmioty postępowania egzekucyjnego, jego przebieg, koszty egzekucyjne, postępowanie zabezpieczające, jak również środki egzekucyjne czy środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jaśkowska
Prowadzący grup: Konrad Łuczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jaśkowska
Prowadzący grup: Martyna Wilbrandt-Gotowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.