Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo administracyjne - materialne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-PRAM-ćw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne - materialne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku II stopnia Administracja stacjonarna (od 2019-2020 plus moduły)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD2_U02, AD2_U04 AD2_U05, AD2_U09 AD2_K01, AD2_K02 AD2_K03

Skrócony opis:

Ćwiczenia poświęcone są uzyskaniu praktycznych umiejętności w zakresie materiału dydaktycznego ustalonego w opisie przedmiotu oraz utrwaleniu wiedzy uzyskanej w ramach wykładu.

Pełny opis:

Celem przedmiotu ćwiczeń jest weryfikowanie na bierząco wiedzy uzyskanej w ramach wykładu i samodzielnej lektury literatury obowiązkowej. W tym zakresie będą odpytywani.

Podstawowym celem ćwiczeń jest uzyskanie umiejętności i kompetencji. Z tego względu studenci ramach ćwiczeń studenci będą przede wszystkim pracować z aktami prawnymi. W ramach prac domowych będą korzystać z systemów informacji prawniczej Lex i Legalis.

W ramach ćwiczeń student będzie rozwiązywał proste kazusy, będzie charakteryzował prawne formy działania, będzie łączył wiedzę ogólna z zakresu prawa administracyjnego z opisem zagadnień szczegółowych zgodnie z ich wykazem ustalonym w opisie przedmiotu, będzie uczył się pisać proste opinie prawne, będzie uczył się argumentować, będzie uczył się pracować w grupie oraz będzie weryfikował wiedzę uzyskaną z różnych źródeł. Wskazane umiejętności i kompetencje będą ćwiczone w obrębie omawianych na wykładzie aktów prawnych.

Literatura:

Literatura:

1. Przegląd materialnego prawa administracyjnego Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, tom 1 red. Irena Lipowicz Warszawa 2017, 2. Przegląd materialnego prawa administracyjnego Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, tom 2, red. Irena Lipowicz Warszawa 2020

Literatura dodatkowa

1. Materialne prawo administracyjne, pojęcia instytucje, zasady, wydanie II, pr. zbiorowa pod red. M. Stahl,Warszawa 2005,2. Z. Leoński, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2009, 3. E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2010 (wyłącznie zagadnienia materialnoprawne).

Student powinien korzystać rownież z aktów prawnych i informacji zawartych w systemach informacji prawniczej LEX i Legalis.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 30h

Przygotowanie do ćwiczeń: 10h

Przygotowywanie projektów grupowych, opinii prawnych, rozwiązywanie kazusów: 20h

Konsultacje: 5h

SUMA GODZIN: 75 = około 3 ECTS

Efekt kształcenia AD2_U02: student potrafi zastosować́ wiedzę teoretyczną z prawa administracyjnego w rozwiązywaniu kazusów z zakresu prawa administracyjnego materialnego w obrębie ustalonym w opisie wykładu; potrafi posługiwać się terminologią z zakresu prawa administracyjnego materialnego;

Efekt kształcenia AD2_U04: student potrafi wykorzystać́ metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk prawnych w zakresie prawa administracyjnego materialnego w obrębie ustalonym w opisie wykładu;

Efekt kształcenia AD2_U05: student potrafi biegle zastosować przepisy prawne prawa administracyjnego materialnego w obrębie ustalonym w opisie wykładu;

Efekt kształcenia AD2_U09: student potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować ustnie w języku polskim wiedzę z zakresu prawa administracyjnego materialnego. Efekt kształcenia AD2_U09: student potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować ustnie w języku polskim wiedzę z zakresu prawa administracyjnego materialnego. Efekt kształcenia AD2_K01: student jest gotów do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się;

Efekt kształcenia AD2_K02: student jest gotów do pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa administracyjnego materialnego;

Efekt kształcenia AD2_K02: student jest gotów do pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa administracyjnego materialnego;

Efekt kształcenia AD2_K02: student jest gotów do ustalania celów służących realizacji określonych zadań;

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z ćwiczeń składa się z dwóch elementów w częściach równych. Pierwszym z elementów oceny jest suma ocen uzyskiwanych w ramach odpowiedzi ustnych. Drugim elementem jest ocena z aktywności. Student uzyskuje ją poprzez połączenie ocen cząstkowych za wykonywane zadania samodzielnie i w grupie oraz zadania domowe.

Efekt kształcenia AD2_U02: student potrafi zastosować́ wiedzę teoretyczną z prawa administracyjnego w rozwiązywaniu kazusów z zakresu prawa administracyjnego materialnego w obrębie ustalonym w opisie wykładu; potrafi posługiwać się terminologią z zakresu prawa administracyjnego materialnego;

Na ocenę 2: student nie potrafi zastosować́ wiedzy teoretycznej z prawa administracyjnego w rozwiązywaniu kazusów z zakresu prawa administracyjnego materialnego w obrębie ustalonym w opisie wykładu; nie potrafi posługiwać się terminologią z zakresu prawa administracyjnego materialnego;

Na ocenę 3, 3,5: student potrafi zastosować́ wiedzą teoretyczną z prawa administracyjnego w rozwiązywaniu kazusów z zakresu prawa administracyjnego materialnego w obrębie ustalonym w opisie wykładu na poziomie podstawowym; potrafi posługiwać się terminologią z zakresu prawa administracyjnego materialnego na poziomie podstawowym;

Na ocenę 4, 4,5: student potrafi zastosować́ wiedzą teoretyczną z prawa administracyjnego w rozwiązywaniu kazusów z zakresu prawa administracyjnego materialnego w obrębie ustalonym w opisie wykładu na poziomie podstawowym na poziomie dobrym; potrafi posługiwać się terminologią z zakresu prawa administracyjnego materialnego na poziomie dobrym;

Na ocenę 5: student potrafi zastosować́ wiedzą teoretyczną z prawa administracyjnego w rozwiązywaniu kazusów z zakresu prawa administracyjnego materialnego w obrębie ustalonym w opisie wykładu na poziomie podstawowym na poziomie bardzo dobrym; potrafi posługiwać się terminologią z zakresu prawa administracyjnego materialnego na poziomie bardzo dobrym.Efekt kształcenia AD2_U04: student potrafi wykorzystać́ metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk prawnych w zakresie prawa administracyjnego materialnego w obrębie ustalonym w opisie wykładu;

Na ocenę 2: student nie potrafi wykorzystać́ metod i narzędzi właściwych dla nauk prawnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk prawnych w zakresie prawa administracyjnego materialnego w obrębie ustalonym w opisie wykładu;

Na ocenę 3, 3,5: student potrafi wykorzystać́ metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk prawnych w zakresie prawa administracyjnego materialnego w obrębie ustalonym w opisie wykładu na poziomie podstawowym;

Na ocenę 4, 4,5: student potrafi wykorzystać́ metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk prawnych w zakresie prawa administracyjnego materialnego w obrębie ustalonym w opisie wykładu na poziomie dobrym;

Na ocenę 5: student potrafi wykorzystać́ metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk prawnych w zakresie prawa administracyjnego materialnego w obrębie ustalonym w opisie wykładu na poziomie bardzo dobrym.

Efekt kształcenia AD2_U05: student potrafi biegle zastosować przepisy prawne prawa administracyjnego materialnego w obrębie ustalonym w opisie wykładu;

Na ocenę 2: student nie potrafi biegle zastosować przepisy prawne prawa administracyjnego materialnego w obrębie ustalonym w opisie wykładu;

Na ocenę 3, 3,5: student potrafi student potrafi biegle zastosować przepisy prawne prawa administracyjnego materialnego w obrębie ustalonym w opisie wykładu na poziomie podstawowym;

Na ocenę 4, 4,5: student potrafi student potrafi biegle zastosować przepisy prawne prawa administracyjnego materialnego w obrębie ustalonym w opisie wykładu na poziomie dobrym;

Na ocenę 5: student potrafi student potrafi biegle zastosować przepisy prawne prawa administracyjnego materialnego w obrębie ustalonym w opisie wykładu na poziomie bardzo dobrym.

Efekt kształcenia AD2_U09: student potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować ustnie w języku polskim wiedzę z zakresu prawa administracyjnego materialnego.

Na ocenę 2: student nie potrafi zbierać danych dotyczących analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; nie umie prezentować ustnie w języku polskim wiedzy z zakresu prawa administracyjnego materialnego.

Na ocenę 3, 3,5: student potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; student umie prezentować ustnie w języku polskim wiedzę z zakresu prawa administracyjnego materialnego na poziomie podstawowym;

Na ocenę 4, 4,5: student potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; student umie prezentować ustnie w języku polskim wiedzę z zakresu prawa administracyjnego materialnego na poziomie dobrym;

Na ocenę 5: student potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; student umie prezentować ustnie w języku polskim wiedzę z zakresu prawa administracyjnego materialnego na poziomie bardzo dobrym.

Efekt kształcenia AD2_K01: student jest gotów do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się

Na ocenę 2: student nie jest gotów do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się

Na ocenę 3, 3,5: student jest gotów do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się na poziomie podstawowym;

Na ocenę 4, 4,5: student jest gotów do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się na poziomie dobrym;

Na ocenę 5: student jest gotów do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się na poziomie bardzo dobrym.Efekt kształcenia AD2_K02: student jest gotów do pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa administracyjnego materialnego;

Na ocenę 2: student nie jest gotów do pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa administracyjnego materialnego;

Na ocenę 3, 3,5: student jest gotów do pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa administracyjnego materialnego na poziomie podstawowym;

Na ocenę 4, 4,5: student jest gotów do pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa administracyjnego materialnego na poziomie dobrym;

Na ocenę 5: student jest gotów do pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa administracyjnego materialnego na poziomie bardzo dobrym.

Efekt kształcenia AD2_K02: student jest gotów do ustalania celów służących realizacji określonych zadań;

Na ocenę 2: student nie jest gotów do ustalania celów służących realizacji określonych zadań;

Na ocenę 3, 3,5: student jest gotów do ustalania celów służących realizacji określonych zadań na poziomie podstawowym;

Na ocenę 4, 4,5: student jest gotów do ustalania celów służących realizacji określonych zadań na poziomie dobrym;

Na ocenę 5: student jest gotów do ustalania celów służących realizacji określonych zadań na poziomie poziomie bardzo dobrym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piskorz-Ryń
Prowadzący grup: Agnieszka Piskorz-Ryń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piskorz-Ryń
Prowadzący grup: Mateusz Kruczkowski, Agnieszka Piskorz-Ryń, Maciej Szmigiero
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piskorz-Ryń
Prowadzący grup: Agnieszka Piskorz-Ryń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.