Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-1-PE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Moduł socjologiczno-ekonomiczny
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

AD1_W02, AD1_W05 AD1_W06, AD1_W08 AD1_W10


Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: Podstawowy.

Cele przedmiotu:

Udział w zajęciach z ekonomii ma na celu ułatwienie studentom opanowania materiału z zakresu mikro- i makroekonomii, sprawnego posługiwania się definicjami, rozumienia procesów zachodzących w gospodarce, znajomości podstaw myślenia ekonomicznego. Ponadto studenci mają za zadanie nauczyć się przewidywania prawidłowości ekonomicznych na przykładach zjawisk wziętych z rzeczywistości ekonomicznej, analizowania i prognozowania ogólnych praw gospodarczych.

Wymagania wstępne: Brak.

Pełny opis:

Poziom przedmiotu: Podstawowy.

Cele przedmiotu:

Udział w zajęciach z ekonomii ma na celu ułatwienie studentom opanowania materiału z zakresu mikro- i makroekonomii, sprawnego posługiwania się definicjami, rozumienia procesów zachodzących w gospodarce, znajomości podstaw myślenia ekonomicznego. Ponadto studenci mają za zadanie nauczyć się przewidywania prawidłowości ekonomicznych na przykładach zjawisk wziętych z rzeczywistości ekonomicznej, analizowania i prognozowania ogólnych praw gospodarczych.

Wymagania wstępne: Brak.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Makroekonomia, N. Gregory Mankiw, Mark P.Taylor, Warszawa 2016 r.

2) System rynkowy, M. Nasiłowski, M. Garbicz, (red.), Warszawa 2016 r.

Literatura uzupełniająca:

1) Podstawy ekonomii, R. Milewski, E. Kwiatkowski, Warszawa 2021 r.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

AD1_W02 Student zna podstawową terminologię z zakresu poszczególnych dziedzin ekonomii; wymienia zasadnicze obszary ekonomii;

AD1_W05 Student zna podstawowe metody, w tym techniki pozyskiwania danych z zakresu ekonomii

AD1_W06 Student zna reguły gospodarcze oraz struktury i instytucje społeczne

AD1_W08 Student zna poglądy doktryny na temat kierunków w ekonomii

AD1_W10 Student zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej

przedsiębiorczości łącząc tę wiedzę z wiedzą o działalności podmiotów

związanych z administracją z podstawową wiedzą z dziedziny

ekonomii i finansów publicznych

Opis ECTS Aktywność studenta Nakład pracy studenta

Udział w zajęciach 16

Przygotowanie do zajęć 16

Konsultacje 16

Przygotowanie do zaliczenia zajęć 52

Suma godzin 100

Liczba ECTS 4

Metody i kryteria oceniania:

Metoda dydaktyczna:

W semestrze letnim 2020/2021 zajęcia prowadzone są zdalnie.

Stosowana jest aplikacja MS Teams oraz Umail.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a051fd35e92934b62ade09051a402347b%40thread.tacv2/conversations?groupId=cb5e8307-abcb-4274-94d7-263c715b24d7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Kryteria oceniania:

EK z zakresu wiedzy są weryfikowane w sposób: ocenianie ciągłe, egzamin pisemny, trzy pytania otwarte.

Wiedza:

AD1_W02 Student zna podstawową terminologię z zakresu poszczególnych dziedzin ekonomii; wymienia zasadnicze obszary ekonomii;

ndst Student nie zna podstawowej terminologii z zakresu poszczególnych dziedzin ekonomii; nie wymienia zasadniczych obszarów ekonomii;

dst Student w niewielkim stopniu zna podstawową terminologię z zakresu poszczególnych dziedzin ekonomii; z trudem wymienia zasadnicze obszary ekonomii;

db Student zna podstawową terminologię z zakresu poszczególnych dziedzin ekonomii; wymienia zasadnicze obszary ekonomii;

bdb Student bardzo dobrze zna terminologię z zakresu poszczególnych dziedzin ekonomii; płynnie wymienia zasadnicze obszary ekonomii;

AD1_W05 Student zna podstawowe metody, w tym techniki pozyskiwania danych z zakresu ekonomii

ndst Student nie zna podstawowych metod, w tym techniki pozyskiwania danych z zakresu ekonomii

dst Student w niewielkim stopniu zna podstawowe metody, w tym techniki pozyskiwania danych z zakresu ekonomii

db Student zna podstawowe metody, w tym techniki pozyskiwania danych z zakresu ekonomii

bdb Student bardzo dobrze zna podstawowe metody, w tym techniki pozyskiwania danych z zakresu ekonomii

AD1_W06 Student zna reguły gospodarcze oraz struktury i instytucje społeczne

ndst Student nie zna reguł gospodarczych oraz struktur i instytucji społecznych

dst Student w stopniu podstawowym zna reguły gospodarcze oraz struktury i instytucje społeczne

db Student zna reguły gospodarcze oraz struktury i instytucje społeczne

bdb Student bardzo dobrze zna reguły gospodarcze oraz struktury i instytucje społeczne

AD1_W08 Student zna poglądy doktryny na temat kierunków w ekonomii

ndst Student nie zna poglądów doktryny na temat kierunków w ekonomii

dst Student zna w stopniu podstawowym poglądy doktryny na temat kierunków w ekonomii

db Student zna poglądy doktryny na temat kierunków w ekonomii

bdb Student bardzo dobrze zna poglądy doktryny na temat kierunków w ekonomii

AD1_W10 Student zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej

przedsiębiorczości łącząc tę wiedzę z wiedzą o działalności podmiotów

związanych z administracją z podstawową wiedzą z dziedziny

ekonomii i finansów publicznych

ndst Student nie zna ogólnych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej

przedsiębiorczości, nie łączy tej wiedzy z wiedzą o działalności podmiotów

związanych z administracją z podstawową wiedzą z dziedziny

ekonomii i finansów publicznych

dst Student zna w stopniu podstawowym ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości łączy tę wiedzę z wiedzą o działalności podmiotów związanych z administracją z podstawową wiedzą z dziedziny

ekonomii i finansów publicznych

db Student zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej

przedsiębiorczości łączy tę wiedzę z wiedzą o działalności podmiotów

związanych z administracją z podstawową wiedzą z dziedziny ekonomii i finansów publicznych

bdb Student bardzo dobrze zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, swobodnie łączy tę wiedzę z wiedzą o działalności podmiotów związanych z administracją z podstawową wiedzą z dziedziny ekonomii i finansów publicznych

Zaliczenie przedmiotu:

Praca pisemna (grupy 3-osobowe). Trzy pytania otwarte. Objętość łączna wszystkich odpowiedzi ok. 16 str. A4 z bibliografią.

1 pytanie = 6 pkt

0-8 pkt ndst

9-10 pkt dst

11-12 pkt dst+

13-14 pkt db

15-16 pkt db+

17-18 pkt bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Oktaba
Prowadzący grup: Robert Oktaba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

1) Makroekonomia, N. Gregory Mankiw, Mark P.Taylor, Warszawa 2016 r.

2) System rynkowy, M. Nasiłowski, M. Garbicz, (red.), Warszawa 2016 r.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Oktaba
Prowadzący grup: Robert Oktaba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: Podstawowy.

Cele przedmiotu:

Udział w zajęciach z ekonomii ma na celu ułatwienie studentom opanowania materiału z zakresu mikro- i makroekonomii, sprawnego posługiwania się definicjami, rozumienia procesów zachodzących w gospodarce, znajomości podstaw myślenia ekonomicznego. Ponadto studenci mają za zadanie nauczyć się przewidywania prawidłowości ekonomicznych na przykładach zjawisk wziętych z rzeczywistości ekonomicznej, analizowania i prognozowania ogólnych praw gospodarczych.

Wymagania wstępne: Brak.

Pełny opis:

Poziom przedmiotu: Podstawowy.

Cele przedmiotu:

Udział w zajęciach z ekonomii ma na celu ułatwienie studentom opanowania materiału z zakresu mikro- i makroekonomii, sprawnego posługiwania się definicjami, rozumienia procesów zachodzących w gospodarce, znajomości podstaw myślenia ekonomicznego. Ponadto studenci mają za zadanie nauczyć się przewidywania prawidłowości ekonomicznych na przykładach zjawisk wziętych z rzeczywistości ekonomicznej, analizowania i prognozowania ogólnych praw gospodarczych.

Wymagania wstępne: Brak.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Makroekonomia, N. Gregory Mankiw, Mark P.Taylor, Warszawa 2016 r.

2) System rynkowy, M. Nasiłowski, M. Garbicz, (red.), Warszawa 2016 r.

Literatura uzupełniająca:

1) Podstawy ekonomii, R. Milewski, E. Kwiatkowski, Warszawa 2021 r.

Wymagania wstępne:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Oktaba
Prowadzący grup: Robert Oktaba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.