Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy postępowania cywilnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-1-PPCW-cw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy postępowania cywilnego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe-III rok I stopień (plus Seminarium)-Adm. niestacjonarna
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kawałko
Prowadzący grup: Agnieszka Kawałko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie problematyki dotyczącej podstaw postępowania cywilnego. W semestrze letnim

omówione zostaną zagadnienia dotyczące postępowania w trybie procesowym (wszczęcie i przebieg procesu) oraz

podstawowe środki odwoławcze.

Pełny opis:

Tematyka ćwiczeń obejmuje rozszerzenie zagadnień będących przedmiotem wykładu

1. Pojęcie i zasady postępowania cywilnego;

2. Postępowanie procesowe:

- właściwość sądów;

- skład sądu i wyłączenie sędziego;

- uczestnicy postępowania cywilnego;

- pełnomocnicy procesowi;

- koszty procesu;

- pisma procesowe;

- doręczenia;

- rozprawa;

- postępowanie dowodowe;

- orzeczenia sądowe.

3. Zwyczajne środki zaskarżania:

- zażalenie;

- apelacja

4. Nadzwyczajne środki zaskarżania

Literatura:

A. Zieliński, Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2017

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość prawa cywilnego materialnego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kawałko
Prowadzący grup: Filip Manikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomira Kotas-Turoboyska
Prowadzący grup: Sławomira Kotas-Turoboyska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.