Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawa karnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-1-PPK-cw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa karnego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe- II rok I stopień (plus 3 i 4 sem. lektoratu)-Adm. niestacjonarna
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD1_K01

AD1_K02

AD1_K03

AD1_K04

AD1_U02

AD1_U03

AD1_U04

AD1_U05

AD1_U07

AD1_U09
Skrócony opis:

Przedmiot służy przedstawieniu studentom ogólnej wiedzy o źródłach, zasadach i instytucjach polskiego prawa karnego oraz źródłach, zasadach i instytucjach polskiego prawa wykroczeń, jak również elementarnej wiedzy o źródłach i zasadach odpowiedzialności karnej skarbowej oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, a także roli i miejsca prawa karnego sensu largo w systemie prawa.

Pełny opis:

1. Pojęcie prawa karnego - jego podstawowe cechy i funkcje.

Rozwój prawa karnego. Ustawa karna - źródła prawa karnego. Konstrukcja przepisów prawa karnego i ich wykładnia.

2. Zasady obowiązywania ustawy karnej pod względem czasu i miejsca.

3. Przestępstwo i zasady odpowiedzialności karnej.

4. Jedność - wielość czynów.

5. Zbieg przepisów, zbieg przestępstw.

6. Kary i orzekanie.

7. Środki zabezpieczające.

8. Traktowanie nieletnich.

9. Przedawnienie i zatarcie skazania.

10. Ułaskawienie, amnestia, abolicja.

11. Systematyka przestępstw.

12.Rozwój polskiego prawa wykroczeń. Źródła polskiego prawa

wykroczeń. Zasady obowiązywania. Pojęcie wykroczenia. Wykroczenie a przestępstwo.

13. Ogólna charakterystyka prawa karnego skarbowego.

14. Ogólna charakterystyka modelu odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Literatura:

Literatura podstawowa (1. T. Bojarski, Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2012; 2. T. Bojarski, Polskie prawo wykroczeń. Zarys wykładu, Warszawa 2012).

Literatura uzupełniająca (dostępne na rynku podręczniki do nauki prawa karnego oraz do nauki prawa wykroczeń).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: potrafi posługiwać się siatką terminologiczną języka prawa karnego (języka prawnego i języka prawniczego w zakresie odnoszącym się do prawa karnego) w zakresie niezbędnym dla sprawnego i rzetelnego wykonywania w przyszłości pracy w sektorze administracji w zawodzie nieprawniczym.

EK2: potrafi posługiwać się siatką terminologiczną języka prawa wykroczeń (języka prawnego i języka prawniczego w zakresie odnoszącym się do prawa wykroczeń) w zakresie niezbędnym dla sprawnego i rzetelnego wykonywania w przyszłości pracy w sektorze administracji w zawodzie nieprawniczym.

EK3: umie wykorzystywać wiedzę z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń do rozwiązywania prostych problemów z zakresu tych dziedzin prawa.

EK4: potrafi pracować i współdziałać w grupie wykonując zadania z zakresu prawa karnego (rozwiązywanie kazusów).

EK5: rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa karnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną (2):

EK1: nie potrafi posługiwać się siatką terminologiczną języka prawa karnego (języka prawnego i języka prawniczego w zakresie odnoszącym się do prawa karnego) w zakresie niezbędnym dla sprawnego i rzetelnego wykonywania w przyszłości pracy w sektorze administracji w zawodzie nieprawniczym.

EK2: nie potrafi posługiwać się siatką terminologiczną języka prawa wykroczeń (języka prawnego i języka prawniczego w zakresie odnoszącym się do prawa wykroczeń) w zakresie niezbędnym dla sprawnego i rzetelnego wykonywania w przyszłości pracy w sektorze administracji w zawodzie nieprawniczym.

EK3: nie umie wykorzystywać wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń do rozwiązywania prostych problemów z zakresu tych dziedzin prawa.

EK4: nie potrafi pracować i współdziałać w grupie wykonując zadania z zakresu prawa karnego (rozwiązywanie kazusów).

EK5: nie rozumie potrzeby stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa karnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie.

Na ocenę dostateczną (3):

EK1: potrafi prawidłowo posługiwać się siatką terminologiczną języka prawa karnego (języka prawnego i języka prawniczego w zakresie odnoszącym się do prawa karnego) w zakresie niezbędnym dla sprawnego i rzetelnego wykonywania w przyszłości pracy w sektorze administracji w zawodzie nieprawniczym.

EK2: potrafi prawidłowo posługiwać się siatką terminologiczną języka prawa wykroczeń (języka prawnego i języka prawniczego w zakresie odnoszącym się do prawa wykroczeń) w zakresie niezbędnym dla sprawnego i rzetelnego wykonywania w przyszłości pracy w sektorze administracji w zawodzie nieprawniczym.

EK3: ma zadowalająco rozwiniętą umiejętność wykorzystywania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń do rozwiązywania prostych problemów z zakresu tych dziedzin prawa.

EK4: docenia pracę w grupie wykonując zadania z zakresu prawa karnego (rozwiązywanie kazusów).

EK5: rozumie potrzebę uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa karnego.

Na ocenę dobrą (4):

EK1: nie tylko potrafi prawidłowo posługiwać się siatką terminologiczną języka prawa karnego (języka prawnego i języka prawniczego w zakresie odnoszącym się do prawa karnego) w zakresie niezbędnym dla sprawnego i rzetelnego wykonywania w przyszłości pracy w sektorze administracji w zawodzie nieprawniczym, ale też czyni to względnie swobodnie.

EK2: nie tylko potrafi prawidłowo posługiwać się siatką terminologiczną języka prawa wykroczeń (języka prawnego i języka prawniczego w zakresie odnoszącym się do prawa wykroczeń) w zakresie niezbędnym dla sprawnego i rzetelnego wykonywania w przyszłości pracy w sektorze administracji w zawodzie nieprawniczym, ale też czyni to względnie swobodnie.

EK3: ma dobrze rozwiniętą umiejętność wykorzystywania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń do rozwiązywania prostych problemów z zakresu tych dziedzin prawa.

EK4: potrafi pracować i w współdziałać w grupie wykonując zadania z zakresu prawa karnego (rozwiązywanie kazusów).

EK5: dobrze rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa karnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie.

Na ocenę bardzo dobrą (5):

EK1: potrafi biegle posługiwać się siatką terminologiczną języka prawa karnego (języka prawnego i języka prawniczego w zakresie odnoszącym się do prawa karnego) w zakresie niezbędnym dla sprawnego i rzetelnego wykonywania w przyszłości pracy w sektorze administracji w zawodzie nieprawniczym.

EK2: potrafi biegle posługiwać się siatką terminologiczną języka prawa wykroczeń (języka prawnego i języka prawniczego w zakresie odnoszącym się do prawa wykroczeń) w zakresie niezbędnym dla sprawnego i rzetelnego wykonywania w przyszłości pracy w sektorze administracji w zawodzie nieprawniczym.

EK3: bardzo dobrze umie wykorzystywać wiedzę z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń do rozwiązywania prostych problemów z zakresu tych dziedzin prawa.

EK4: potrafi aktywnie i kreatywnie zarządzać grupą wykonując zadania z zakresu prawa karnego (rozwiązywanie kazusów).

EK5: bardzo dobrze rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa karnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Rams
Prowadzący grup: Janusz Strankowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Kosonoga-Zygmunt
Prowadzący grup: Weronika Stawińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Kosonoga-Zygmunt
Prowadzący grup: Weronika Stawińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.