Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do prawa finansowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-1-WDPF-cw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do prawa finansowego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe- II rok I stopień (plus 3 i 4 sem. lektoratu)-Adm. niestacjonarna
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD1_U01

AD1_U02

AD1_U03

AD1_U04

AD1_U05

AD1_U06

AD1_U09

AD1_K06

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje problematykę prawa budżetowego (w odniesieniu do budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego), prawa bankowego (przede wszystkim publicznego, a także wybranych zagadnień prawa bankowego prywatnego), prawa podatkowego oraz dewizowego.

Literatura:

Podstawowa:

1) A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Prawo finansów publicznych, Warszawa 2018;

2) A. Nowak-Far (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2020.

Uzupełniająca:

1) R. Oktaba, Prawo podatkowe, Warszawa 2019;

2) A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Polskie prawo bankowe. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2011;

3) R. Oktaba, Prawo celne, Warszawa 2019;

4) A. Mikos-Sitek, Prawo finansów publicznych. Testy, Warszawa 2010.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1: Zna i potrafi zdefiniować pojęcia prawa finansowego oraz posługiwać się siatką pojęć z zakresu tej dziedziny prawa.

EK 2: Zna i potrafi omówić źródła prawa finansowego oraz wyjaśnić miejsce prawa finansowego w systemie prawa, zna podstawowe problemy ewolucji tej dziedziny prawa.

EK 3: Zna i potrafi klasyfikować stosunki prawne w ramach prawa finansowego.

EK 4: Ma wiedzę o instytucjach prawa finansowego i potrafi tę wiedzę wykorzystać w praktyce.

EK 5: Zna i potrafi interpretować normy prawa finansowego, także na podstawie orzecznictwa oraz poglądów doktryny prawnej.

EK 6: Ma wiedzę o powstawaniu, strukturze oraz uprawnieniach organów tworzących i stosujących prawo finansowe.

EK 7: Zna i potrafi wyjaśnić pojęcia, zna instytucje finansów publicznych w ramach Unii Europejskiej.

Opis ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 16

Lektura zadanej literatury: 10

Przygotowanie do zaliczenia: 49

Suma godzin: 75

Liczba ECTS: 75 h/25 = 3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Mikos-Sitek
Prowadzący grup: Robert Oktaba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje problematykę prawa budżetowego (w odniesieniu do budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego), prawa bankowego (przede wszystkim publicznego, a także wybranych zagadnień prawa bankowego prywatnego), prawa podatkowego oraz dewizowego.

Literatura:

Podstawowa:

1) A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Prawo finansów publicznych, Warszawa 2018;

2) A. Nowak-Far (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2020.

Uzupełniająca:

1) R. Oktaba, Prawo podatkowe, Warszawa 2019;

2) A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Polskie prawo bankowe. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2011;

3) R. Oktaba, Prawo celne, Warszawa 2019;

4) A. Mikos-Sitek, Prawo finansów publicznych. Testy, Warszawa 2010.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Tchórzewski
Prowadzący grup: Robert Oktaba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.